Kanalihit

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

info@insurance.bg

Застраховка на кредитна карта

застраховка на кредитна карта
Застраховка на кредитна карта е вид застраховка, която се сключва към кредитна или дебитна карта. Тя защитава плащанията по нея, като има опция и за допълнителни покрития, като загуба на документи и кражба на пари. Могат да се добавят и покрития върху собственика на картата.

Застраховка на кредитна карта – покрити рискове

Стандартно основното покритие по тази полица е неправомерно използване на застрахованата кредитна карта. Допълнителна опция по застраховката е: погасяване на задълженията по кредитната ти карта в моменти на финансови затруднения. В случай на щета по закупената стока, се изплаща обезщетение от застрахователя.

Подробно описание на рисковете

  • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта
  • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал
  • Кражба или загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта
  • Защита на покупката, платена със застрахованата кредитна или дебитна карта
  • Нежелана безработица (при съкращения и закриване на предприятието)
  • Болнично лечение в следствие на злополука
  • Временна нетрудоспособност
  • Трайна загуба на работоспособност
  • Загуба на живот на картодържателя
  • Медицински разноски в чужбина

Медицинска застраховка върху собственика на кредитната карта

Статистиката сочи, че по-малко от 5% от ползвателите на кредитни карти са се възползвали от застраховката по тях през 2017 година.  Най-често причините за това са непознаване на ползите от нея и това често е причина за допълнителен разход от страна на клиентите. Те всъщност купуват отделно медицински застраховки, за периода на пътувания и екскурзии. Повечето банки у нас предлагат безплатна застраховка при пътуване в чужбина. Стандартно тя покрива разходи за неотложни медицински услуги, загубен или забавен багаж, забавен или отменен полет, злополука. Отново цифрите сочат, че само през последния месец в Европа са отменени 8 440 полета и закъснели над 200 хиляди полета. Сумите на обезщетенията най-често зависят от вида на издадената кредитна карта. Притежателите на луксозни кредитни карти ползват по-високи лимити на покритие като започват от 5 000 евро до 30 000 евро. Важно е да се прави разлика, че това са застраховки по кредитни карти, които дават покритие върху собственика им.

Последни новини

спестовна застраховка живот
Спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот? Коя полица и в коя застрахователна компания трябва да изберем – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на б...

Вижте повече
международна здравна застраховка
Международна здравна застраховка

Международна здравна застраховка за Европа или за целия свят – хит в премиум сегмента на здравното застраховане. През последните няколко години, следвайки европейските тенденции, няколко български застрахователни к...

Вижте повече
допълнително здравно осигуряване
Допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо...

Вижте повече