Kanalihit

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

info@insurance.bg

Застраховка Best Doctors

застраховка Best Doctors

Застраховка Best Doctors дава възможност за безкасово лечение в чужбина при възникване на тежко заболяване на застрахования. Тя осигурява:

 • Достъп до най-добрите медицински специалисти в Европа и САЩ
 • Осигуряване на коректна диагноза и лечение
 • Лечение в най-добрите Европейски лечебни заведения
 • Финансово достъпен продукт, съобразен със стандарта на живот у нас
 • Опростена процедура за сключване на полицата

Застраховката покрива разходите по лечение на:

 1. Злокачествено новообразувание
 2. Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)
 3. Смяна на сърдечна клапа
 4. Неврохирургия
 5. Трансплантация на органи/тъкани от живи донори

Практиката показва засилен интерес у българите към този иначе нов за пазара продукт. Застрахователни посредници споделят за нарастващ брой запитвания за тази застраховка с фокус лечение в чужбина при сериозно заболяване.

Сключване

В България Бест Докторс се предлага от 2 застрахователни компании при сходни условия. Това за Алианц България и ДЗИ като и двете дружества са оторизирани да сключват полицата у нас. Аналогичен продукт предлага и ЗК Уника Живот, който носи името Здраве и ценност Селект. По същество покритията по тях са сходни, даже по-разширени от тези на застраховка Бест Докторс. Съществуват на пазара и премиум здравни застраховки, предлагани от Алианц, Булстрад Живот и Уника Живот. Повече информация за тези международни здравни застраховки можете да прочетете тук!

Кои са Бест Докторс?

Сдружение Бест Докторс е основано през 1989 година от група лекари завършили Harvard Medical School и професори от престижното учебно заведение. Целта на тези висококвалифицирани специалисти е да могат съвместно да обсъждат диагнози и да насрочват лечение на сложни и комплексни медицински случаи. От тогава Бест Докторс се занимават с животоспасяващи, критични и сложни заболявания и се сттремят да предложат варианти за най-доброто лечение на пациентите. Като всяка сериозна медицинска грижа, обаче техните услуги са скъпо струващи. И затова глобални застрахователи като Allianz предлагат застраховка за ползване на техните услуги за второ мнение и насрочване на лечение, както и покриване изцяло на разходите.

Ползи за клиента от Застраховка Best Doctors

Best Doctors имат свои директни представителства в няколко страни: САЩ, Канада, Австралия, Великобритания, Холандия, Испания и Португалия. В другите държави сдружението се представлява от съответната застрахователна компания. За България това са Алианц и ДЗИ Животозастраховане.

Ползи за клиента от Застраховка Best Doctors

 1. Водещи световни здравни специалисти изготвят персонализиран доклад, предоставящ диагноза и предписване на лечение
 2. Второ лекарско мнение, чрез кол-център
 3. Извършване на необходимите медицински консултации и изследвания, както и организиране на пътуването
 4. Всеки клиент се придружава от екип на Best Doctors във всеки един етап от медицинската помощ
 5. Постоянно съдействие и предоставяне на информация на пациента и неговото семейство
 6. Избор на най-подходящото лечебно заведение (болница, клиника)
 7. Постоянен мониторинг и проследяване на развитието на заболяването на пациента

Среден индикативен разход за лечение по покритите рискове:

 • Лечение на онкологични заболявания: 100 000 EUR
 • Трансплантация на костен мозък: около 210 000 – 460 000 EUR
 • Байпас на коронарната артерия: около 96 000 EUR
 • Смяна на сърдечната клапа: около 100 000 EUR

Застраховка Best Doctors накратко

➤  Тя осигурява достъп до най-добрите доктори в цял свят

➤  Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света

➤  Лечение в най-добрите болници в Европа и САЩ

➤  Финансово достъпен продукт за българския пазар

➤  Лесна и опростена процедура за предявяване на претенция

  Улеснена процедура по сключване на застраховката Бест Докторс

Застраховка Бест Докторс повлия и на някои застрахователни компании в България да разработят сходни продукти. Става дума за застраховка, която осигурява високо покритие и специализирана услуга. Това се предлага от Уника Живот и продуктът се казва Здраве и Ценност Селект. Клаузите са малко доразвити и ценово тази застраховка се явява алтернатива и конкурент.

Процедурата по сключването и заплащането на застраховката е максимално опростена, с цел улесняване на клиента. Заплащането е на месечна база, като при предплащане можете да се възползвате от различни отстъпки. Добре е да имате предвид, че по полицата има отлагателни периоди. Периодът на изключване (отлагателен период) по застраховката е 180 дни. Също и предшестващи състояния не се покриват.

Източник: Официален сайт на Бест Докторс

Последни новини

спестовна застраховка живот
Спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот? Коя полица и в коя застрахователна компания трябва да изберем – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на б...

Вижте повече
международна здравна застраховка
Международна здравна застраховка

Международна здравна застраховка за Европа или за целия свят – хит в премиум сегмента на здравното застраховане. През последните няколко години, следвайки европейските тенденции, няколко български застрахователни к...

Вижте повече
допълнително здравно осигуряване
Допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо...

Вижте повече