Kanalihit

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

Застраховки на автопаркове

insurance-bg-header-image

Застраховката на автопарк е специализиран вид застраховка, предназначен за покриване на рисковете, свързани със собствеността и експлоатацията на автомобилния парк на едно физическо или юридическо лице – компания/ фирма, организация, институция или предприятие. Той включва както леки, така и товарни фирмени превозни средства.

Застраховки на автопаркове

Застраховката предоставя защита срещу различни видове рискове и щети, като автомобилни катастрофи, повреди, кражби, пожари, вандализъм, гражданска отговорност, пътна помощ и други събития, които могат да доведат до финансови загуби за собствениците на автомобилите. Предимствата на застраховката на автопарк са свързани с икономията от мащаба, тъй като дава по-изгодни премии в сравнение с индивидуалните застраховки на автомобили. Друго преимущество е комплексното съдействие при щети.

Освен покритието за физически щети, застраховката на автопарк обикновено включва и отговорностно покритие за щети, причинени на трети лица по време на управление на автомобилите от автопарка. Това осигурява защита в случай на претенции за обезщетение от трети страни, които са претърпели щети в резултат на дейността на автопарка.

Към застраховка Автокаско: тук!

Последни новини

спокойно пътуване с домашен любимец
Спокойно пътуване с домашен любимец

Спокойно пътуване с домашен любимец Винаги, когато се пътува с домашни любимци, е важно да се положат грижи за тяхната безопасност и комфорт, за да може пътуването да бъде забавно и безопасно за всички в автомобила. Неза...

Вижте повече
зелена зона
Зелена зона за паркиране в София

Правила за паркиране в София – зелена зона В София, зелените зони за паркиране са обособени в различни райони на града. Те обхващат улици и булеварди в различни части на София и са предназначени да предоставят възм...

Вижте повече
синя зона
Синя зона в София – паркиране

Правила за паркиране в София – синя зона София, като столица с бързо развиващ се трафик, постоянно налага промени в правилата за паркиране, за да подобри управлението на градската инфраструктура. Сините зони са зон...

Вижте повече