Съдържание

  Кога не идват от КАТ при пътнотранспортно произшествие?

  пътнотранспортно произшествие

  Кога КАТ не идва при пътнотранспортно произшествие (ПТП) и как да постъпим?

  Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) в България. Тя покрива отговорността на застрахования за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в резултат на притежаването или използването на МПС. Според Закона за движението по пътищата (ЗДвП) застраховката трябва да бъде валидна през целия период, в който МПС е регистрирано за движение в страната. Валидността ѝ се удостоверява чрез електронна проверка при спиране от полицаи. Също наличието на стикер върху предното стъкло и контролния талон към полицата. Ако документите са в ред, водачите няма да бъдат санкционирани. Отговорностите на застрахователя и задълженията на водача по отношение на застраховката „Гражданска отговорност“ са ясно дефинирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

  Когато настъпи пътнотранспортно произшествие (ПТП), участниците в него е необходимо да извършат задължително някои конкретни действия. Едно от тях е да опишат и заявят пред съответните служби станалото. Начините за документиране се различават помежду си по необходимостта от присъствието на служители на пътна полиция (КАТ) и участието им в съставянето на съответните документи за събитието.

  Участниците в местопроизшествието са длъжни да се обадят на телефон 112 и да уведомят, че е станало ПТП и да заявят, че няма да чакат пристигането на пътна полиция и ще разпишат двустранен протокол по гражданската отговорност, който служи пред застрахователните компании и документира събитието. Това е възможно, когато няма пострадали хора, участниците в катастрофата са двама и са съгласни с обстоятелствата и щетите са само материални.

  Служителите на полицията не са задължени да се отзоват на сигнал и застраховката ГО не влиза в сила, когато има:

  1. Настъпили повреди на МПС-то в резултат от природни бедствия: 
  2. Щети от пожар на МПС.
  3. Повреди по МПС, възникнали докато то е било паркирано.
  4. Щети, които не са причинени от друго пътно превозно средство.
  5. Повреди само по стъклата на автомобила. 

  Случаите, в които задължително служители на КАТ участват в описването на мястото на произшествието, са:

  1. Ако има убити или ранени хора.
  2. Ако произшествието е предизвикало задръстване на пътното платно.
  3. Ако в произшествието участва превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял и представлява опасност за движението.
  4. Ако има съмнения, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол или други упойващи вещества или ако няма необходимите права за управление на МПС.
  5. Ако произшествието включва превозно средство на Министерството на отбраната, Българската армия или съюзнически/ чужди въоръжени сили, преминаващи през или пребиваващи на територията на Република България. В този случай се уведомява служба „Военна полиция“.
  6. Ако има разногласия между участниците относно обстоятелствата на произшествието.
  7. Ако произшествието е с един участник и моторното превозно средство не може да се придвижи поради нанесените вреди
  8. ПТП-то се е случило на автомагистрала или на друго място, където е необходимо полицейско присъствие.
  9. Пътнотранспортно произшествие е причинено от превозно средство, което не е застраховано с ГО.