Kanalihit

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

info@insurance.bg

Спестовна застраховка живот

спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот? Коя полица и в коя застрахователна компания трябва да изберем – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?

Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на българския застрахователен пазар. По същество тя представлява комбинация между застрахователно покритие върху живота на клиента и спестовна програма с очаквана доходност. Към това повечето реномирани компании, които предлагат този продукт у нас (Уника, Булстрад, ДЗИ, Алианц и др.) дават възможност да се добавят допълнителни клаузи. Сред основните такива са: злополука, временна нетрудоспособност, сума за оперативно лечение. Както и помощ при болничен престой, тежки заболявания, ПТП и др. Спестовните продукти на застрахователите се развиха много в последните години за да отговорят на търсенето на клиентите и промяната на икономическото благосъстояние в България.

С падането на лихвите по депозитите и основния лихвен процент се отвори възможност за навлизане на редица инвестиционни спестовни застраховки живот.

Там отново на базата на застрахователното покритие клиентът има опцията да търси по-рискови инвестиции с цел по-висока доходност. Вижте подобни инвестиционни продукти в нашия сайт!

Дружества предлагащи спестовни застраховки

Алианц, Булстрад, ДЗИ  или Уника

Основните играчи на пазара на спестовни застраховки в България са животозастрахователните дружества на Уника, Булстрад, Алианц и ДЗИ. Те са следвани от някои местни компании. Все пак международните компании представени у нас все още са с по-добър S&P рейтинг, финансова ликвидност и управление на портфейла. Важно е също да се отбележи, че внесените суми по спестовните застраховки живот се гарантират от държавата, по аналогичен начин, както и спестовните влогове в банките.

застраховка живот

Вместо банков депозит?

Нека видим следната хипотеза. Един клиент сключва спестовна полица живот и започва да внася по 1 000 лева годишно за срок от 20 години. Тъй като е избрал дългосрочна застраховка живот, вместо банков депозит. И да речем през третата година настъпи фатално събитие. Или трайна неработоспособност над 90%/ В такъв случай застрахователната компания ще изплати гарантираната в полицата застрахователна сума в размер на приблизително 19 000 лева както и натрупалата се допълнителна доходност до момента на събитието. Това става при платени от клиента около само 3 500 лева.

Това на практика е над 5 пъти от внесената сума

Данъчни облекчения

Съгласно чл.19, ал.(1) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за спестовни застраховки живот. Това важи в общ размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи. Както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии по договори за застраховки живот в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

<!– wp:html –> <!–FAQ–> <h4 style=“text-align: center;“>Често задавани въпроси</h4> <details><summary>Какво покрива застраховката Живот?</summary>Отговор: Основното покритие на всяка Застраховка Живот е загуба на живот вследствие на злополука и заболяване. Могат и да се добавят допълнителни покрития като трайна и временна неработоспособност, хирургическо лечение, дневни пари за болничен престой, критични заболявания, както и второ медицинско мнение. </details><details><summary>Какви са разликите между спестовна и рискова застраховка Живот?</summary>Отговор: При спестовната застраховка Живот освен застрахователно покритие, след изтичане на срока на Договора, на застрахования се изплаща определена събрана застрахователна сума. Докато при рисковата Застраховка Живот няма спестовен елемент. </details><details><summary>Какви са ограниченията, които съществуват при Застраховката Живот?</summary>Отговор: Съществуват възрастови ограничения при Застраховката Живот. А именно, съгласно Кодекса на Застраховане, лица под 14 и над 75 години , не подлежат на застраховане. </details><details><summary>Кога не важи една Застраховка Живот?</summary>Отговор: Застраховката Живот не важи при извършване на престъпление, при доказана употреба на алкохол и наркотици над определено количество, при ядрени аварии и радиация, при екстремно опасен спорт, участие във военни конфликти и терористични действия, както и заболяване от СПИН. Самоубийството не е покрит риск до третата година от договора. </details><!–END FAQ–> <!– /wp:html –>
<!– wp:html –> <script type=“application/ld+json“>{„@context“:“https://schema.org“,“@type“:“FAQPage“,“mainEntity“:[{„@type“:“Question“,“name“:“Какво покрива застраховката Живот?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Основното покритие на всяка Застраховка Живот е загуба на живот вследствие на злополука и заболяване. Могат и да се добавят допълнителни покрития като трайна и временна неработоспособност, хирургическо лечение, дневни пари за болничен престой, критични заболявания, както и второ медицинско мнение.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Какви са разликите между спестовна и рискова застраховка Живот?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“При спестовната застраховка Живот освен застрахователно покритие, след изтичане на срока на Договора, на застрахования се изплаща определена събрана застрахователна сума. Докато при рисковата Застраховка Живот няма спестовен елемент.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Какви са ограниченията, които съществуват при Застраховката Живот?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Съществуват възрастови ограничения при Застраховката Живот. А именно, съгласно Кодекса на Застраховане, лица под 14 и над 75 години , не подлежат на застраховане.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Кога не важи една Застраховка Живот?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Застраховката Живот не важи при извършване на престъпление, при доказана употреба на алкохол и наркотици над определено количество, при ядрени аварии и радиация, при екстремно опасен спорт, участие във военни конфликти и терористични действия, както и заболяване от СПИН. Самоубийството не е покрит риск до третата година от договора.“}}]}</script> <!– /wp:html –>

Последни новини

спестовна застраховка живот
Спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот? Коя полица и в коя застрахователна компания трябва да изберем – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на б...

Вижте повече
международна здравна застраховка
Международна здравна застраховка

Международна здравна застраховка за Европа или за целия свят – хит в премиум сегмента на здравното застраховане. През последните няколко години, следвайки европейските тенденции, няколко български застрахователни к...

Вижте повече
допълнително здравно осигуряване
Допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо...

Вижте повече