Съдържание

  Какво определя цената на “Гражданската застраховка”?

  цената на гражданската застраховка

  Цената на “Гражданската застраховка” зависи от няколко фактора:

  Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички автомобили, движещи се по пътищата в България. Тя гарантира, че в случай на пътнотранспортно произшествие (ПТП), виновният водач ще покрие щетите, причинени на трети лица. В случай на недоволство, от ваша страна, винаги може „Гражданската застраховка“ да се прекрати и да смените застрахователя си.

  Цената на “Гражданската застраховка” се определя от различни фактори, като:

  Вид на превозното средство: Леките автомобили обикновено са по-евтини за застраховане от камиони, автобуси, трактори и други по-големи превозни средства.

  Регион на управление: Застраховката е по-скъпа в големите градове, където има по-висок трафик и следователно по-голям риск от ПТП.

  Собственик на автомобила: Възрастта, опитът и историята на шофиране на водача влияят върху цената. Младите шофьори, шофьорите с малък опит и тези с нарушения на пътя обикновено плащат по-висока премия.

  Мощност на двигателя: Превозните средства с по-висока мощност са по-скъпи за застраховане. Счита се, че те са по-склонни да участват в ПТП.

  Предназначение на превозното средство: Автомобили, използвани за превоз на опасни материали, коли под наем, таксиметрови услуги, ралита и състезания, както и автомобили с десен волан, обикновено са по-скъпи за застраховане.

  Застрахователните компании използват тези фактори, за да определят цените на своите полици, като предлагат по-ниски премии на по-малко рискови шофьори и по-високи премии на тези с по-висок риск. Важно е да се отбележи, че това са само някои от факторите, които могат да повлияят на цената на застраховката „Гражданска отговорност“. Застрахователните компании могат да вземат предвид и други фактори, като например годината на производство на автомобила, наличието на противокражбена система, както и лични предпочитания на клиента.

  За да получите най-добрата цена за вашата застраховка ГО, е препоръчително да сравните офертите на няколко застрахователни компании. Можете да го направите онлайн тук или чрез застрахователен брокер в офис.

  цената на ГО