Нашите публикации

 • Цената на застраховката ГО: Как се определя?

  Цената на застраховката ГО: Как се определя?

  Цената на застраховката ГО се определя от множество фактори Цената на застраховката ГО (Гражданска отговорност) се определя от различни фактори, които застрахователите вземат предвид, когато оценяват риска, свързан с предоставянето на застрахователно покритие на дадено превозно средство и неговия водач. Основната цел на определянето на премията е да се генерира достатъчен резерв. Той е за покриване на очакваните плащания по искове за щети, причинени на трети лица в случай на пътнотранспортно произшествие (ПТП), като същевременно се осигури печалба за застрахователя. Ето клю…

  Вижте повече: Цената на застраховката ГО: Как се определя?
 • Документиране на щета по застрахователно събитие

  Документиране на щета по застрахователно събитие

  Как правилно да документираме щета по застрахователно събитие? Застрахователните събития по Гражданска отговорност обикновено се документират с помощта на специални документи. Документите могат да бъдат актове по установяване, протоколи и свидетелски показания. Всеки един от тях служи като официален запис на инцидента и помагат при разследването на претенции или в съдебни производства. Актът за установяване е документ, който описва фактите и обстоятелствата. Но около застрахователното събитие от гледна точка на лицето, което попълва акта. Обикновено се попълва от представит…

  Вижте повече: Документиране на щета по застрахователно събитие
 • Кога не идват от КАТ при пътнотранспортно произшествие?

  Кога не идват от КАТ при пътнотранспортно произшествие?

  Кога КАТ не идва при пътнотранспортно произшествие (ПТП) и как да постъпим? Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) в България. Тя покрива отговорността на застрахования за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в резултат на притежаването или използването на МПС. Според Закона за движението по пътищата (ЗДвП) застраховката трябва да бъде валидна през целия период, в който МПС е регистрирано за движение в страната. Валидността ѝ се удостоверява чрез …

  Вижте повече: Кога не идват от КАТ при пътнотранспортно произшествие?
 • Кога се използва двустранен протокол за ГО?

  Кога се използва двустранен протокол за ГО?

  Двустранен протокол за ГО: Кога и как да го използвате? Двустранният протокол за застраховка “Гражданска отговорност” (ГО) е важен документ, използван при пътнотранспортни произшествия (ПТП) за уреждане на претенции между две страни, участващи в инцидента. Той служи като официално доказателство за събитието и помага при обработката на искове за застрахователни обезщетения. се използва при леки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които са причинени само материални щети и не са пострадали хора. Чрез подписването на протокола участниците имат по-бърз и лесен начин за уреж…

  Вижте повече: Кога се използва двустранен протокол за ГО?
 • Шофирането с всесезонни гуми: Удобство или компромис?

  Шофирането с всесезонни гуми: Удобство или компромис?

  Шофирането с всесезонни гуми има редица предизвикателства за водачите Шофирането с всесезонни гуми може да изглежда като удобен вариант за много хора.  Въпреки способността им да работят добре в различни метеорологични условия, всесезонните гуми всъщност имат по-лоши показатели от специализираните зимни или летни гуми. Съществуват няколко основни причини, поради които трябва да се избягва шофирането с всесезонни гуми. Една от най-важните от тях е по-слабата производителност при зимни условия. Зимните гуми са проектирани специално за студ, снеговалежи и лед. Те имат уни…

  Вижте повече: Шофирането с всесезонни гуми: Удобство или компромис?
 • Какво определя цената на “Гражданската застраховка”?

  Какво определя цената на “Гражданската застраховка”?

  Цената на “Гражданската застраховка” зависи от няколко фактора: Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички автомобили, движещи се по пътищата в България. Тя гарантира, че в случай на пътнотранспортно произшествие (ПТП), виновният водач ще покрие щетите, причинени на трети лица. В случай на недоволство, от ваша страна, винаги може „Гражданската застраховка“ да се прекрати и да смените застрахователя си. Цената на “Гражданската застраховка” се определя от различни фактори, като: Вид на превозното средство: Леките автомобили обикнов…

  Вижте повече: Какво определя цената на “Гражданската застраховка”?
 • Застраховка ГО време на престой извън страната

  Застраховка ГО време на престой извън страната

  Как се сключва застраховка Гражданска отговорност за чуждестранни автомобили или по време на престой в чужбина? При чуждестранен автомобил на територията на България Всеки един водач на автомобил е виждал многократно българи да управляват коли, които са с чуждестранна регистрация. Според изисванията на закона, тъй като се движат на територията на България, е необходимо да имат валидна застраховка Гражданска отговорност, която да им позволи да покрият рисковете, които се носят като участник в движението по пътищата на страната. В този случай, ако личното моторно средство ням…

  Вижте повече: Застраховка ГО време на престой извън страната
 • Прекратяване на полица Гражданска отговорност

  Прекратяване на полица Гражданска отговорност

  Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите за възстановяване или прекратяване. Много често задаваните въпроси са – кой може да я сключи, при какви обстоятелства се прекратява и как, може ли да се сменя застрахователната компания по време на действието на застраховката и какво се прави при загуба на документите. Кой може да сключи застраховка „Гражданска отговорност“? Как се сменя з…

  Вижте повече: Прекратяване на полица Гражданска отговорност
 • Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност

  Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност

  Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност: разглеждане, оценка и възражения В контекста на застраховката за Гражданска Отговорност (ГО), законово определените срокове и процедури играят ключова роля за осигуряване на справедливо и ефективно обезщетение в случай на щета. В този текст ще разгледаме какви са тези срокове, как се провежда процесът на обезщетение и каква е ролята на възраженията в случай на спор. Срок за произнасяне по претенция по ГО Според чл. 496, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните компании трябва да произнесат окончателн…

  Вижте повече: Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност
 • Застраховка Злополукa

  Застраховка Злополукa

  Полицата Злополукa: Защита при неочаквани събития Застраховка Злополукa е вид застраховка, която осигурява финансова защита в случай на неочаквани събития или нещастни случаи, които могат да доведат до физически увреждания, болничен престой или дори смърт. Тази застраховка предоставя помощ и подпомага за покриване на разнообразни непредвидени разходи, – като медицински разходи, инвалидност или дори компенсации за загуба на доход. В забързания ни свят, застраховката „Злополука“ е инвестиция в спокойствието и бъдещето. Защо е важна? Видове застраховки Злопол…

  Вижте повече: Застраховка Злополукa