Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

Гражданска отговорност време на престой в чужбина

Гражданска отговорност време на престой в чужбина


Как се сключва застраховка Гражданска отговорност за чуждестранни автомобили или по време на престой в чужбина? При чуждестранен автомобил на територията на България Всеки един водач на автомобил е виждал многократно българи да управляват коли, които са с чуждестранна регистрация. Според изисванията на закона, тъй като се движат на територията на България, е необходимо да имат валидна застраховка Гражданска отговорност, която да им позволи да покрият рисковете, които се носят като участник в движението по пътищата на страната. В този случай, ако личното моторно средство ням…

Вижте повече

прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност


Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите за възстановяване или прекратяване. Много често задаваните въпроси са – кой може да я сключи, при какви обстоятелства се прекратява и как, може ли да се сменя застрахователната компания по време на действието на застраховката и какво се прави при загуба на документите. Кой може да сключи застраховка „Гражданска отговорност“? Как се сменя з…

Вижте повече

Срокове и процедури за обезщетение по ГО

Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност


Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност: разглеждане, оценка и възражения В контекста на застраховката за Гражданска Отговорност (ГО), законово определените срокове и процедури играят ключова роля за осигуряване на справедливо и ефективно обезщетение в случай на щета. В този текст ще разгледаме какви са тези срокове, как се провежда процесът на обезщетение и каква е ролята на възраженията в случай на спор. Срок за произнасяне по претенция по ГО Според чл. 496, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните компании трябва да произнесат окончателн…

Вижте повече

застраховка злополука

Застраховка Злополукa: Защита при неочаквани събития


Застраховка Злополукa Застраховка Злополукa е вид застраховка, която осигурява финансова защита в случай на неочаквани събития или нещастни случаи, които могат да доведат до физически увреждания, болничен престой или дори смърт. Тази застраховка предоставя помощ и подпомага за покриване на разнообразни непредвидени разходи, – като медицински разходи, инвалидност или дори компенсации за загуба на доход. В забързания ни свят, застраховката „Злополука“ е инвестиция в спокойствието и бъдещето. Защо е важна? Видове застраховки Злополуки Как да се избере най-под…

Вижте повече

обезщетение от гражданска отговорност

Кога не се изплаща обезщетение от гражданска отговорност?


Кога не се изплаща обезщетение по застраховка гражданска отговорност? Гражданската отговорност е вид застраховка, която покрива вреди, причинени на трети лица от застрахования. В повечето случаи, когато застрахованото лице е виновно за причиняване на вреда, застрахователната компания е длъжна да изплати обезщетение на пострадалия. Застраховка Гражданска отговорност е важна защита както за физически лица, така и за юридически лица, предвид неизбежността на всякакви неочаквани ситуации и инциденти. Въпреки това, има ситуации, в които обещаното покритие от гражданската отговор…

Вижте повече

да застраховаме велосипеда си онлайн

Защо да застраховаме велосипеда си?


Можем ли да застраховаме велосипеда си онлайн? Велосипедите са все по-популярни в България и по света. Те са удобен и екологичен начин за придвижване, но също така са и сравнително скъпи. Затова е важно да се помисли за застраховка на велосипеда, за да създаде защита от финансови загуби в случай на инцидент. Ето някои от ситуациите, поради които е препоръчително да застраховаме велосипеда си: В случай на кражба или повреда. Велосипедите са лесни за кражба и могат да бъдат повредени при инцидент, особено в градските среди. Застраховката ще покрие за парите по възстановяванет…

Вижте повече

Сензацията електрически или хибриден автомобил

Сензацията електрически или хибриден автомобил 


Електрически или хибриден автомобил  Електрическото и хибридното шофиране са все по-популярни в световен мащаб Електрическите и хибридните автомобили са революционни иновации в света на автомобилната индустрия, които привличат все по-голям интерес и популярност сред потребителите. Тези транспортни средства предлагат редица предимства, които ги правят изключително привлекателни за собственици на автомобили и за околната среда. Те имат по-ниски емисии, по-ниски експлоатационни разходи и по-гладко шофиране. Един от най-големите атрактивни моменти на електрическите и хибридните…

Вижте повече

застраховка У дома и щастлив на УНИКА

Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)


Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочаквани събития. Тази имуществена застраховка предлага обширно покритие и множество предимства, които осигуряват спокойствие и увереност на клиентите. С „У дома и щастлив“ клиентите получават покритие на застрахованото имущество за различни видове рискове. Включително пожар, наводнения, кражби и други природни бедствия като експлозия, мълния, буря, г…

Вижте повече

Онлайн калкулатор за гражданска отговорност

Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност


Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката на техните превозни средства. Този вид калкулатори обикновено са достъпни на уебсайтове на застрахователни компании или на онлайн платформи, които се занимават с застрахователни услуги. Той се основава на данни от застрахователните компании и дава възможност да се сравнят цените на различни застрахователни продукти.  За да се използва онлайн калкулатор за Г…

Вижте повече

бонус-малус

Какво представлява бонус-малус?


Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се основава на принципа, известен също като „бонус-малус“, „бонус-малус система“ или „бонус-малус коефициент“, и се основава на принципа, че застрахователните премии трябва да отразяват индивидуалния риск на всеки застрахован. Това означава че добрите шофьори се награждават с по-ниски премии за застраховка, докато по-рискови…

Вижте повече

Последни новини

Гражданска отговорност време на престой в чужбина

Как се сключва застраховка Гражданска отговорност за чуждестранни автомобили или по време на престой в чужбина? При чуждестранен автомобил на територията на България Всеки един водач на автомобил е виждал многократно бъл...

Вижте повече
Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите...

Вижте повече
Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност

Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност: разглеждане, оценка и възражения В контекста на застраховката за Гражданска Отговорност (ГО), законово определените срокове и процедури играят ключова роля за...

Вижте повече

Powered by WebStation™

Лого на Гаранционен Фонд

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

Въведете параметри

ДКН на МПС:
Към дата (00:00 ч):