Нашите публикации

 • Допълнително здравно осигуряване

  Допълнително здравно осигуряване

  Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо развитие на сегмента на доброволно здравно осигуряване у нас. Основен двигател на този вид здравни застраховки са по-големите международни компании, които предлагат подобни застраховки за своите служители като част от глобалната си HR политика. Веднага след тях се нареждат проспериращи български фирми, които желаят да задържат лоялните си служители и да пов…

  Вижте повече: Допълнително здравно осигуряване
 • Застраховка за чужденци

  Застраховка за чужденци

  Застраховка за чужденци пребиваващи краткосрочно или продължително в България. Според българското законодателство, всеки чужд гражданин за да кандидатства за Разрешение за продължително пребиваване трябва да има валидна задължителна здравна застраховка за чужденци с лимит на покритие 30 000 евро. Съгласно Постановление на МС № 80 от 2005 г., изменено и допълнено в Държавен вестник. Бр.51 от 05.07.2011 г., поджелащи на тази задължителна застраховка са чужденци преминаващи транзитно или пребиваващи у нас между 90 и 365 дни. Покрития на здравната застраховка за чужденци По нар…

  Вижте повече: Застраховка за чужденци
 • Дженерали здравна застраховка Health Line

  Дженерали здравна застраховка Health Line

  Дженерали здравна застраховка Health Line е атрактивен продукт, който покрива медицински разходи за прегледи в ДКЦ (поликлиника), хоспитализация и лекарства с рецепта. Тази здравна застраховка от Generali дава пакетна защита при заболявания и злополука за територията на България. Полицата е подходяща за българи и чужденци, живеещи у нас. Могат да се застраховат индивидуални клиенти, семейства и фирмен персонал. Покрития на Дженерали здравна застраховка Health Line Застраховката в основния си пакет Basic покрива: В пакет Health Line Plus на Дженерали здравна застраховка се в…

  Вижте повече: Дженерали здравна застраховка Health Line
 • Застраховка живот при ипотечен кредит

  Застраховка живот при ипотечен кредит

  Застраховка живот при ипотечен кредит – тази полица е неизменна част от пакета документи при теглене на ипотечен кредит от банка. С тази застраховка банката гарантира сумата по главницата при непредвиден фатален край на кредитополучателя си. Най-често банката чрез свой лицензиран застрахователен посредник може да сключи тази полица директно докато оформяте документите по кредита си. Така освен, че ще спестите време, вероятно ще получите и по-изгодни условия, защото банките имате предварително договорени групови условия с преференции с избрани застрахователни дружества. В ня…

  Вижте повече: Застраховка живот при ипотечен кредит
 • Застраховка на селска къща

  Застраховка на селска къща

  Застраховка на селска къща? При какви условия може да се застрахова имот на село или във вилна зона? Застраховките на селски и ваканционни имоти бележат над 25% ръст през послдното десетилетие. Застрахователните компании в България усетиха тенденцията и търсенето на уадчен продукт за застраховка на селски къщи и вили. Всички дружеста с малки изключения предложиха адекватен застрахователен продукт, подходящ за имоти до 20 000 лв. В повечето случаи тези застраховки се сключват и без опис ибез особени изисквания. Какво покрива Застраховка за селска къща Тези полици стандартно …

  Вижте повече: Застраховка на селска къща
 • Застраховка на кредитна карта

  Застраховка на кредитна карта

  Застраховка на кредитна карта е вид застраховка, която се сключва към кредитна или дебитна карта. Тя защитава плащанията по нея, като има опция и за допълнителни покрития, като загуба на документи и кражба на пари. Могат да се добавят и покрития върху собственика на картата. Застраховка на кредитна карта – покрити рискове Стандартно основното покритие по тази полица е неправомерно използване на застрахованата кредитна карта. Допълнителна опция по застраховката е: погасяване на задълженията по кредитната ти карта в моменти на финансови затруднения. В случай н…

  Вижте повече: Застраховка на кредитна карта
 • Зелена карта за Македония, Турция и Косово

  Зелена карта за Македония, Турция и Косово

  Зелена карта за Македония както и за всички Европейски държави-членки на споразумението „Зелена карта“ се издава безплатно към полицата Гражданска отговорност на автомобилистите. От 2016 година в България при закупуване на застраховка ГО, автоматично към нея се издава сертификат Зелена карта. Той е неразделна част от полицата и трябва да бъде носен от водачите при пътуване извън страната. Твърде е възможно на границата със страните от ЕС (Гърция и Румъния) включително Сърбия, той да не бъде проверяван. Не така стои въпросът все още за границите с Република Северна Македония…

  Вижте повече: Зелена карта за Македония, Турция и Косово
 • История на застрахователното дело

  История на застрахователното дело

  Вавилон и древността Хората винаги са имали неохота към рисковите дейности, още повече когато са намесени пари. В древни времена, търговците от Вавилон и Китай са имали практика да разпределят стоките си на повече от един кораб или керван в случай, че товарът се изгуби или е нападнат. Въпреки това, ранното застрахователно дело се появява като система едва при управлението на вавилонския цар Хамурапи (1792-1750 г. пр.н.е.). Издълбан върху монолитна каменна плоча, т.нар. Кодекс на Хамурапи се състои от 282 закона и правни текстове. Те се отнасят до лично имущество, разводи, н…

  Вижте повече: История на застрахователното дело
 • Инвестиционна застраховка

  Инвестиционна застраховка

  Инвестиционна застраховка – какво представлява застраховката Живот, свързана с инвестиционен фон Инвестиционна застраховка: за кого е подходяща Инвестиционните застраховки за подходящи за хора склонни да поемат умерен инвестиционен риск. Това са хора, които добре знаят, че парите в банката губят своята реална стойност всеки ден. И че парите там не работят за собственика си, а само за банката, която оперира с тях. Рискове при застраховките свързани с инвестиционен фонд Инвестиционните застраховки Живот крият и известни рискове за инвеститорите. Модерни инвестиционни пр…

  Вижте повече: Инвестиционна застраховка
 • Застраховка домашно имущество

  Застраховка домашно имущество

  Застраховка домашно имущество – разумният начин да защитите дома си! С развитието на българския застрахователен пазар все по-популярна става застраховката на имуществото. След поредицата от природни бедствия, които се стоварихапрез изминалите година, все повече българи започват да се интересуват от застраховка на дома си. Всяка година нараства проникването на този тип полици в страната. Сред причините са осъзнатостта за нуждата от запазване на собствеността като актив, сравнително ниската цена имуществените застраховки, както и широкото ипотечно кредитиране. Много бъл…

  Вижте повече: Застраховка домашно имущество