Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

каско антикриза

Каско Антикриза


Каско Антикриза е оптимално решение за застраховане на по-стари автомобили. Тази полица се предлага от Общинска застрахователна компания (ОЗК) и е подходяща за коли с по-ниска застрахователна стойност. Предимства на Каско Антикриза Ограничения по Полица Антикриза Покрития по Каско Антокриза Disclaimer Прегледът на продукта на ОЗК Каско Антокриза не представлява препоръка за закупуването му. Материалът има информативен характер към крайния потребител с цел вземане на информирано решение за застраховане….

Вижте повече

застраховка срещу безработица

Застраховка срещу безработица


Застраховка безработица – има ли смисъл от нея? От няколко години на българския застрахователен пазар се предлага Застраховка срещу принудителна безработица, а именно срещу уволнение и съкращение. Тази застраховка изплаща няколко месеца обезщетение на застрахования в зависимост от избраното покритие. Така клиентът има финансово спокойствие между 2 и 6 месеца, докато се установи на нова работа. Застраховка срещу безработица при кредит Важно уточнение е обаче, че за момента тази застраховка при загуба на работа не се предлага като отделен продукт. Тя е част от по-общото покри…

Вижте повече

доходност ДЗИ 2017

Доходност ДЗИ 2017


ДЗИ годишна доходност по спестовни застраховки за 2017 г. Доходност ДЗИ 2017: ДЗИ-Животозастраховане ЕАД разпредели доходност по всички действащи застраховки към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя. Доходност ДЗИ 2017  1.Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%: „ДЗИ Селект“, „ДЗИ Спринт“: 2017 година Лева Евро Годишен лихвен процент 2.30% 2.30% Универсални зас…

Вижте повече

Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховка Обща гражданска отговорност


Покритие за вреди върху имущество Покритие за вреди върху лица Вследствие на служебната дейност на фирмата…

Вижте повече

UNIQA Four Shares

Uniqa Four Shares


Uniqa Four Shares е специален инвестиционен продукт с лимитирано предлагане.  Той предлага възможност за инвестиране на международните пазари при нулев финансов риск. Сумите по инвестицията са гарантирани от френската институция  BNP Paribas Arbitrage. Опцията за инвестиране е само в щатски долари и е ограничена до 4 водещи компании от IT сектора: Alphabet (асоциирана компания на Google), Apple, Facebook и Microsoft. Годишната доходност по лимитираният продукт UNIQA Four Shares е 6.4% при спазване на условието по договора. А именно при затваряне на датите за оценка на акции…

Вижте повече

Евробонд от ДЗИ

Евробонд от ДЗИ


Евробонд е консервативен  застрахователно-инвестиционен продукт от ДЗИ с еднократна вноска (инвестиция). Тази инвестиция се прави в евро и е с обозрим инвестиционен хоризонт с фиксиран падеж. Евробонд е хибриден продукт за инвестиране в едни от най-нискорисковите активи – еврооблигациите. Наред с това ДЗИ предоставя застрахователна защита при фатален край от злополука или при инвалидизация. Характеристики на Евробонд Евробонд е подходящ за консервативни инвеститори с рисков профил 3+. Максималната застрахователна сума при злополука е 30 000 евро. Актуална емисия за 201…

Вижте повече

застраховка Best Doctors

Застраховка Best Doctors


Застраховка Best Doctors дава възможност за безкасово лечение в чужбина при възникване на тежко заболяване на застрахования. Тя осигурява: Застраховката покрива разходите по лечение на: Практиката показва засилен интерес у българите към този иначе нов за пазара продукт. Застрахователни посредници споделят за нарастващ брой запитвания за тази застраховка с фокус лечение в чужбина при сериозно заболяване. Сключване В България Бест Докторс се предлага от 2 застрахователни компании при сходни условия. Това за Алианц България и ДЗИ като и двете дружества са оторизирани да сключв…

Вижте повече

застраховка гаранция

Застраховка Гаранция


Застраховка Гаранция – това е една алтернатива на банковата гаранция при обществени поръчки. Съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016г. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: Застраховка Гаранция като финансов инструмент /Bond/ Ново! За пръв път има алтернатива на банковата гаранция – Застраховка на Гаранция (Bond). Гаранцията (Bond) е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател. Тя се признава от всички публични възложители (чл. 111, ал.7 от ЗОП) и може да…

Вижте повече

Ивета Кунова

Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат


Ивета Кунова, председател на УС на Българска асоциация на застрахователните брокери – Госпожо Кунова, на последните награди „Застраховател на годината“  вие получихте „Специална награда за личен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. С какви чувства приехте вие лично, а и вашите членове тези отличия? – За втора поредна година членовете на БАЗБ бяха отличени за постиженията си в развитието на застрахователния сектор в България. Наградените компании и аз лично приемаме призовете като признание за резултатите, които сме пост…

Вижте повече

Застраховка Автокаско


Застраховка Автокаско – няколко факти, които улесняват клиентите при застрахователно събитие. При няколко милиона автомобили у нас, това е втората най-масова застраховка в страната. Тя до голяма степен е и двигателя на застрахователния пазар заедно със задължителната застраховка Гражданска отговорност. На 95% от притежателите на Автокаско се е налагало да завеждат щета. Видимо е, че масовия потребител на тази застраховка не е наясно за правата си като застрахован. Какво покрива застраховка Автокаско Полицата стандартно покрива щети по автомобила Ви при: За какви автом…

Вижте повече

Последни новини

застраховка У дома и щастлив на УНИКА
Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)

Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочакв...

Вижте повече
Онлайн калкулатор за гражданска отговорност
Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност

Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката...

Вижте повече
бонус-малус
Какво представлява бонус-малус?

Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се...

Вижте повече

Powered by WebStation™

Лого на Гаранционен Фонд

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

Въведете параметри

ДКН на МПС:
Към дата (00:00 ч):