• Доходност ДЗИ 2017

  Доходност ДЗИ 2017

  ДЗИ годишна доходност по спестовни застраховки за 2017 г. Доходност ДЗИ 2017: ДЗИ-Животозастраховане ЕАД разпредели доходност по всички действащи застраховки към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя. Доходност ДЗИ 2017  1.Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%: „ДЗИ Селект“, „ДЗИ Спринт“: 2017 година Лева Евро Годишен лихвен процент 2.30% 2.30% Универсални зас…

  Вижте повече: Доходност ДЗИ 2017
 • Застраховка Обща гражданска отговорност

  Застраховка Обща гражданска отговорност

  Покритие за вреди върху имущество Покритие за вреди върху лица Вследствие на служебната дейност на фирмата…

  Вижте повече: Застраховка Обща гражданска отговорност
 • Uniqa Four Shares

  Uniqa Four Shares

  Uniqa Four Shares е специален инвестиционен продукт с лимитирано предлагане.  Той предлага възможност за инвестиране на международните пазари при нулев финансов риск. Сумите по инвестицията са гарантирани от френската институция  BNP Paribas Arbitrage. Опцията за инвестиране е само в щатски долари и е ограничена до 4 водещи компании от IT сектора: Alphabet (асоциирана компания на Google), Apple, Facebook и Microsoft. Годишната доходност по лимитираният продукт UNIQA Four Shares е 6.4% при спазване на условието по договора. А именно при затваряне на датите за оценка на акции…

  Вижте повече: Uniqa Four Shares
 • Евробонд от ДЗИ

  Евробонд от ДЗИ

  Евробонд е консервативен  застрахователно-инвестиционен продукт от ДЗИ с еднократна вноска (инвестиция). Тази инвестиция се прави в евро и е с обозрим инвестиционен хоризонт с фиксиран падеж. Евробонд е хибриден продукт за инвестиране в едни от най-нискорисковите активи – еврооблигациите. Наред с това ДЗИ предоставя застрахователна защита при фатален край от злополука или при инвалидизация. Характеристики на Евробонд Евробонд е подходящ за консервативни инвеститори с рисков профил 3+. Максималната застрахователна сума при злополука е 30 000 евро. Актуална емисия з…

  Вижте повече: Евробонд от ДЗИ
 • Застраховка Best Doctors

  Застраховка Best Doctors

  Застраховка Best Doctors дава възможност за безкасово лечение в чужбина при възникване на тежко заболяване на застрахования. Тя осигурява: Застраховката покрива разходите по лечение на: Практиката показва засилен интерес у българите към този иначе нов за пазара продукт. Застрахователни посредници споделят за нарастващ брой запитвания за тази застраховка с фокус лечение в чужбина при сериозно заболяване. Сключване В България Бест Докторс се предлага от 2 застрахователни компании при сходни условия. Това за Алианц България и ДЗИ като и двете дружества са оторизирани да сключв…

  Вижте повече: Застраховка Best Doctors
 • Застраховка Гаранция

  Застраховка Гаранция

  Застраховка Гаранция – това е една алтернатива на банковата гаранция при обществени поръчки. Съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016г. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: Застраховка Гаранция като финансов инструмент /Bond/ Ново! За пръв път има алтернатива на банковата гаранция – Застраховка на Гаранция (Bond). Гаранцията (Bond) е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател. Тя се признава от всички публични възложители (чл. 111, ал.7 от ЗОП) и може да…

  Вижте повече: Застраховка Гаранция
 • Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат

  Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат

  Ивета Кунова, председател на УС на Българска асоциация на застрахователните брокери – Госпожо Кунова, на последните награди „Застраховател на годината“  вие получихте „Специална награда за личен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. С какви чувства приехте вие лично, а и вашите членове тези отличия? – За втора поредна година членовете на БАЗБ бяха отличени за постиженията си в развитието на застрахователния сектор в България. Наградените компании и аз лично приемаме призовете като признание за резултатите, които сме пост…

  Вижте повече: Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат
 • Застраховка Автокаско

  Застраховка Автокаско

  Застраховка Автокаско – няколко факти, които улесняват клиентите при застрахователно събитие. При няколко милиона автомобили у нас, това е втората най-масова застраховка в страната. Тя до голяма степен е и двигателя на застрахователния пазар заедно със задължителната застраховка Гражданска отговорност. На 95% от притежателите на Автокаско се е налагало да завеждат щета. Видимо е, че масовия потребител на тази застраховка не е наясно за правата си като застрахован. Какво покрива застраховка Автокаско Полицата стандартно покрива щети по автомобила Ви при: За какви автом…

  Вижте повече: Застраховка Автокаско