Съдържание

  Кога не се дължи обезщетение по ГО?

  обещетение от гражданска отговорност

  В кои случаи може да има отказ от обезщетение по застраховка гражданска отговорност?

  Гражданската отговорност е вид застраховка, която покрива вреди, причинени на трети лица от застрахования. В повечето случаи, когато застрахованото лице е виновно за причиняване на вреда, застрахователната компания е длъжна да изплати обезщетение на пострадалия. Застраховка Гражданска отговорност е важна защита както за физически лица, така и за юридически лица, предвид неизбежността на всякакви неочаквани ситуации и инциденти. Въпреки това, има ситуации, в които обещаното покритие от гражданската отговорност може да не се изплати, а това обикновено се случва в следните случаи:

  1. Липса на валидна застраховка:

  2. Умишлено причиняване на вреда, нелоялно поведение или измама:

  • Ако застраховащият умишлено е участвал в инцидент, причинил е вреда умишлено или се е опитал да извлече неправомерна печалба чрез нелоялно поведение или измама, застрахователната компания може да откаже да плати обезщетение.

  3. Нарушаване на правилата за движение по пътищата:

  • При грубо нарушение на правилата за движение по пътищата, застрахователят може да откаже да изплати обезщетение.
  • Такива нарушения могат да бъдат шофиране в нетрезво състояние, без книжка, превишена скорост, неправилно изпреварване, и др.

  4. Незаконно ползване на МПС-то:

  • Ако застрахованият не е имал право да управлява МПС-то към момента на ПТП-то, обезщетение не се дължи.
  • Примери за това са шофиране без книжка, шофиране на чужд автомобил без разрешение, и др.

  5. Вреда, причинена на себе си:

  • Застраховката „Гражданска отговорност“ покрива само вреди, причинени на трети лица.
  • Вреда, причинена на себе си, не се обезщетява.

  6. Изключвания по полицата:

  • Някои полици „Гражданска отговорност“ могат да имат изключения, които ограничават покритието. Тези изключения и ограничения определят какви видове щети са покрити и до каква степен. Ако инцидентът не попада в обхвата на покритието 
  • Застрахователят може да откаже да изплати обезщетение, ако вредата попада в изключено от полицата покритие. Обещетението може да е частично, ако щетата надвишава лимитите на полицата.

  7. Недостатъчно доказателства:

  • За да се изплати обезщетение от гражданска отговорност, е необходимо пострадалият да представи достатъчно доказателства за вината на застрахования, както и за размера на претърпените вреди.
  • При липса на достатъчно доказателства, застрахователят може да откаже да изплати обезщетение.
  • В случаи на неясни обстоятелства около инцидента или ако възникне конфликт на интереси между застраховащия и застрахователната компания, изплащането на обещаното обезщетение може да бъде забавено или отложено.

  8. Просрочие на давностния срок:

  • Има давностен срок за предявяване на претенция за обезщетение от гражданска отговорност. Той е 5 години от настъпване на ПТП-то.
  • Ако претенцията е предявена след изтичане на давностния срок, обезщетение не се дължи.

  9. Нарушение на условията на застрахователната полица: 

  Ако застраховащият не спазва условията на своята полица за гражданска отговорност, например, не съобщи своевременно за инцидент или не изпълни други изисквания, застрахователната компания може да откаже изплащане на обезщетение.

  10. Отказ на застрахователната компания за обезщетение от гражданска отговорност: 

  В някои случаи застрахователната компания може да реши да не изплати обещаното обезщетение поради свои собствени причини или политики.

  Важно е да се отбележи, че това са само най-честите ситуации, в които обезщетение от гражданска отговорност може да не се изплати. За да се получи конкретен отговор за определен случай, е необходимо да се направи консултация със застрахователен агент или с адвокат. Преди да се сключи застрахователна полица за гражданска отговорност, е важно да се прочетат внимателно условията и изключенията в нея. Също така е препоръчително да се направи консултация със застрахователен агент, за да се разбере в какви ситуации обещаното обезщетение може да не се изплати.

  проверка на ГО онлайн