Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите за възстановяване или прекратяване. Много често задаваните въпроси са – кой може да я сключи, при какви обстоятелства се прекратява и как, може ли да се сменя застрахователната компания по време на действието на застраховката и какво се прави при загуба на документите.

Кой може да сключи застраховка „Гражданска отговорност“?

 • Собственикът на автомобила е титуляр на застраховката.
 • Друго лице може да сключи застраховката, но тя ще бъде на името на собственика. Полицата за Гражданска отговорност може да бъде сключена и от друго лице, но винаги се издава на името на собственика на МПС-то. 
 • „Обичаен водач“ може да бъде вписан в полицата, но това не е задължително. Подобно описание се прави  случай, че автомобилът се управлява основно от друго лице.

Как се сменя застрахователната компания?

 • За да се сключи нова застраховка „Гражданска отговорност“, трябва да се прекрати текущата.
 • Варианти за прекратяване:
  • С изтичане на 14-дневния гратисен период: след падежа на втората вноска, полицата се анулира автоматично.
  • С посещение на офис на застрахователната компания, където се подава молба за анулиране.

В какви случаи може да се прекрати застраховка „Гражданска отговорност“?

Полицата за Гражданска Отговорност може да бъде прекратена предсрочно при три основни случая: при разсрочено плащане, при прекратяване или промяна на регистрацията на МПС и при продажба на МПС.

Автоматично прекратяване:
 • при неплащане на вноска: след изтичане на гратисния период (15 дни).
Предсрочно прекратяване:
 • Промяна/ прекратяване на регистрацията на автомобила:
  • Дерегистрация поради тотална щета, кражба, бракуване.
  • Промяна на собствеността или продажба.
Права на новия собственик:
 • Да уведоми застрахователя.
 • Да представи документи – договор за покупко-продажба и нов талон.
 • Да прекрати застраховката без причина.

Какво се прави, ако е изгубена полицата за „Гражданска отговорност“?

 • Препоръчително е водачът да носи зеленото картонче, което се издава с полицата и стикера.
 • При загуба:
  • Преиздаване на картончето.
  • Подмяна на стикера.

  Запитване за застраховка

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):