Съдържание

  Прекратяване на полица Гражданска отговорност

  прекратяване на го

  Правила, процедури и прекратяване на застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите

  При сключването на застраховка Гражданска отговорност могат да възникнат редица въпроси, свързани с прилагането ѝ и процедурите за възстановяване или прекратяване. Много често задаваните въпроси са – кой може да я сключи, при какви обстоятелства се прекратява и как, може ли да се сменя застрахователната компания по време на действието на застраховката и какво се прави при загуба на документите.

  Кой може да сключи застраховка „Гражданска отговорност“?

  • Собственикът на автомобила е титуляр на застраховката.
  • Друго лице може да сключи застраховката, но тя ще бъде на името на собственика. Полицата за Гражданска отговорност може да бъде сключена и от друго лице, но винаги се издава на името на собственика на МПС-то. 
  • „Обичаен водач“ може да бъде вписан в полицата, но това не е задължително. Подобно описание се прави  случай, че автомобилът се управлява основно от друго лице.

  Как се сменя застрахователната компания?

  • За да се сключи нова застраховка „Гражданска отговорност“, трябва да се прекрати текущата.
  • Варианти за прекратяване:
   • С изтичане на 14-дневния гратисен период: след падежа на втората вноска, полицата се анулира автоматично.
   • С посещение на офис на застрахователната компания, където се подава молба за анулиране.

  В какви случаи може да се прекрати застраховка „Гражданска отговорност“?

  Полицата за Гражданска Отговорност може да бъде прекратена предсрочно при три основни случая: при разсрочено плащане, при прекратяване или промяна на регистрацията на МПС и при продажба на МПС.

  Автоматично прекратяване:
  • при неплащане на вноска: след изтичане на гратисния период (15 дни).
  Предсрочно прекратяване:
  • Промяна/ прекратяване на регистрацията на автомобила:
   • Дерегистрация поради тотална щета, кражба, бракуване.
   • Промяна на собствеността или продажба.
  Права на новия собственик:
  • Да уведоми застрахователя.
  • Да представи документи – договор за покупко-продажба и нов талон.
  • Да прекрати застраховката без причина.

  Какво се прави, ако е изгубена полицата за „Гражданска отговорност“?

  • Препоръчително е водачът да носи зеленото картонче, което се издава с полицата и стикера.
  • При загуба:
   • Преиздаване на картончето.
   • Подмяна на стикера.