Съдържание

  При изтекла застраховка Гражданска отговорност

  при изтекла застраховка гражданска отговорност

  Какво да направим при изтекла застраховка Гражданска отговорност

  Гражданската отговорност е задължителна застраховка за всички собственици на моторни превозни средства в България. Тя покрива разходите, които възникват при причинено от водача на застрахования автомобил ПТП, в което са пострадали трети страни. Когато гражданската отговорност на превозното средство изтече, собствениците на моторните превозни средства трябва да предприемат няколко важни действия, за да сигурни, че техният автомобил се движи съобразно законовите изисквания.

  Ето някои ключови стъпки, които трябва да бъдат предприети:

  калкулатор застраховка гражданска отговорност

  Проверка на статуса на застраховката чрез свързване със застрахователната компания или през онлайн платформи за проверка на застраховки. Например в уебсайта на Гаранционния фонд.

  Подновяване на застраховката незабавно като се направи връзка със застрахователната компания и се уреди нова застраховка за автомобила.

  Изтичането на застраховката може да бъде свързано със сериозни законови санкции. Включително глоби и отнемане на шофьорска книжка. При управление на МПС с изтекла Гражданска отговорност, глобата може да бъде от 1 000 лева до 3 000 лева. Освен това, ако в този период се възникне ПТП, ще се наложи водачът да изплати всички разходи, които в резултат от ПТП-то. Включително и обезщетения на пострадалите лица.

  Преглед на условията на застраховката ГО, за да бъдат те приемливи и да покриват рисковете.

  Неплатена вноска гражданска отговорност

  Известяване на компетентните органи: В някои случаи е задължително да се известят съответните компетентни органи за подновяването на застраховката след изтичане. Такива са лизинговите компании, застрахователните брокери и агенции. 

  За да се направи отново застраховката е нужно да са подготвени предварително копие от свидетелството за регистрация на МПС, както и от свидетелството за управление на МПС, след което да се плати застрахователната премия и тогава застрахователната компания ще предостави нова застрахователна полица. Тази полица е документът, който удостоверява, че има валидна застраховка Гражданска отговорност.

  В крайна сметка, изтеклата гражданска отговорност е сериозно нарушение и може да има сериозни последици за притежателя на моторното превозно средство. Предприемането на незабавни действия за нейното обновяване е от съществено значение. Така ще се избегнат нежелани последствия.

  При изтекла застраховка Гражданска отговорност, можете да сключите нова полица онлайн тук!

  Какво покрива застраховка ГО?
  Застраховката покрива причинените от застрахования имуществени вреди на трети лица до 200 000 лв. и неимуществени вреди до 700 000 лв. при едно пострадало лице и до 1 000 000 лв. за повече от едно пострадало лице.
  На кои лица (трети лица) следва да се изплати компенсаторно обезщетение?Това обхваща всички лица, пострадали при пътнотранспортно произшествие, с изключение на лицето, което носи отговорност за причинените щети.
  Каква е глобата при изтекла гражданска отговорност?Глобата за липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” е 250 лева.