Съдържание

  uniqa four shares

  Uniqa Four Shares е специален инвестиционен продукт с лимитирано предлагане.  Той предлага възможност за инвестиране на международните пазари при нулев финансов риск. Сумите по инвестицията са гарантирани от френската институция  BNP Paribas Arbitrage. Опцията за инвестиране е само в щатски долари и е ограничена до 4 водещи компании от IT сектора: Alphabet (асоциирана компания на Google), Apple, Facebook и Microsoft.

  Годишната доходност по лимитираният продукт UNIQA Four Shares е 6.4% при спазване на условието по договора. А именно при затваряне на датите за оценка на акциите, всяка една от тях е с по-висока стойност от тази на закупуване, застрахователят начислява 6.4% годишна доходност. Тази доходност е платима в края на договора. По продукта Уника 4 Shares срокът на инвестицията е фиксиран на 6 години. Инвестицията е оформена като застрахователна полица с минимално покритие върху живота на инвеститора. При желание на клиента, могат да се разширят застрахователните клаузи. Средствата се инвестират само в щатски долари.

  Към Q4 2017 година оценката на риска на рейтинговата агенция Moody’s е А1.

  Особености на продукта Uniqa Four Shares

  • Към този продукт могат да се добавят допълнителна застрахователни покрития като Злополука
  • Процедурата по сключване на тази застраховка е улеснена
  • Възможност за данъчни облекчения по ЗДФЛ
  • Внесените суми по застраховката са неприкосновени
  • Инвестираната сума е гарантирана от външен гарант
  • За българския застрахователен пазар, за момента, това е инвестиционен продукт без аналог

  Гаранция на инвестирания капитал

  Застрахователят и външното дружество дават гаранция на инвестирания капитал по UNIQA 4 Shares. Изключение би имало при несъстоятелност на външната компания гарант. Тогава е възможно инвестираната сума да бъде процентно намалена при спад на показателите. Несъстоятелност на гарантиращото  дружеството обаче изглежда много невероятно явление. Ето защо, поради умерения си риск, тази застраховка е подходяща за хора с малък или среден опит в инвестирането.

  До момента този продукт е с две емисии, като по втората основен емитент е Goldman Sachs International. Това е глобален банков и инвестиционен играч с кредитен рейтинг A+ по Standard & Poor’s.

  *Статията има информативна цел и не представлява съвет или консултация към инвестиране на средства във финансови инструменти. Insurance.bg използва публични източници на информация и не носи отговорност за евентуални финансови загуби на инвеститорите.