Съдържание

  застраховка бест доcторс

  Застраховка Best Doctors дава възможност за безкасово лечение в чужбина при възникване на тежко заболяване на застрахования. Тя осигурява:

  • Достъп до най-добрите медицински специалисти в Европа и САЩ
  • Осигуряване на коректна диагноза и лечение
  • Лечение в най-добрите Европейски лечебни заведения
  • Финансово достъпен продукт, съобразен със стандарта на живот у нас
  • Опростена процедура за сключване на полицата

  Застраховката покрива разходите по лечение на:

  1. Злокачествено новообразувание
  2. Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)
  3. Смяна на сърдечна клапа
  4. Неврохирургия
  5. Трансплантация на органи/тъкани от живи донори

  Практиката показва засилен интерес у българите към този иначе нов за пазара продукт. Застрахователни посредници споделят за нарастващ брой запитвания за тази застраховка с фокус лечение в чужбина при сериозно заболяване.

  Сключване

  В България Бест Докторс се предлага от 2 застрахователни компании при сходни условия. Това за Алианц България и ДЗИ като и двете дружества са оторизирани да сключват полицата у нас. Аналогичен продукт предлага и ЗК Уника Живот, който носи името Здраве и ценност Селект. По същество покритията по тях са сходни, даже по-разширени от тези на застраховка Бест Докторс. Съществуват на пазара и премиум здравни застраховки, предлагани от Алианц, Булстрад Живот и Уника Живот. Повече информация за тези международни здравни застраховки можете да прочетете тук!

  Кои са Бест Докторс?

  Сдружение Бест Докторс е основано през 1989 година от група лекари завършили Harvard Medical School и професори от престижното учебно заведение. Целта на тези висококвалифицирани специалисти е да могат съвместно да обсъждат диагнози и да насрочват лечение на сложни и комплексни медицински случаи. От тогава Бест Докторс се занимават с животоспасяващи, критични и сложни заболявания и се сттремят да предложат варианти за най-доброто лечение на пациентите. Като всяка сериозна медицинска грижа, обаче техните услуги са скъпо струващи. И затова глобални застрахователи като Allianz предлагат застраховка за ползване на техните услуги за второ мнение и насрочване на лечение, както и покриване изцяло на разходите.

  застраховка best doctors

  Best Doctors имат свои директни представителства в няколко страни: САЩ, Канада, Австралия, Великобритания, Холандия, Испания и Португалия. В другите държави сдружението се представлява от съответната застрахователна компания. За България това са Алианц и ДЗИ Животозастраховане.

  Ползи за клиента от Застраховка Best Doctors

  1. Водещи световни здравни специалисти изготвят персонализиран доклад, предоставящ диагноза и предписване на лечение
  2. Второ лекарско мнение, чрез кол-център
  3. Извършване на необходимите медицински консултации и изследвания, както и организиране на пътуването
  4. Всеки клиент се придружава от екип на Best Doctors във всеки един етап от медицинската помощ
  5. Постоянно съдействие и предоставяне на информация на пациента и неговото семейство
  6. Избор на най-подходящото лечебно заведение (болница, клиника)
  7. Постоянен мониторинг и проследяване на развитието на заболяването на пациента

  Среден индикативен разход за лечение по покритите рискове:

  • Лечение на онкологични заболявания: 100 000 EUR
  • Трансплантация на костен мозък: около 210 000 – 460 000 EUR
  • Байпас на коронарната артерия: около 96 000 EUR
  • Смяна на сърдечната клапа: около 100 000 EUR

  Застраховка Best Doctors накратко

  ➤  Тя осигурява достъп до най-добрите доктори в цял свят

  ➤  Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света

  ➤  Лечение в най-добрите болници в Европа и САЩ

  ➤  Финансово достъпен продукт за българския пазар

  ➤  Лесна и опростена процедура за предявяване на претенция

    Улеснена процедура по сключване на застраховката Бест Докторс

  Застраховка Бест Докторс повлия и на някои застрахователни компании в България да разработят сходни продукти. Става дума за застраховка, която осигурява високо покритие и специализирана услуга. Това се предлага от Уника Живот и продуктът се казва Здраве и Ценност Селект. Клаузите са малко доразвити и ценово тази застраховка се явява алтернатива и конкурент.

  Процедурата по сключването и заплащането на застраховката е максимално опростена, с цел улесняване на клиента. Заплащането е на месечна база, като при предплащане можете да се възползвате от различни отстъпки. Добре е да имате предвид, че по полицата има отлагателни периоди. Периодът на изключване (отлагателен период) по застраховката е 180 дни. Също и предшестващи състояния не се покриват.

  Източник: Официален сайт на Бест Докторс