Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

Застраховка Best Doctors

застраховка Best Doctors

Застраховка Best Doctors дава възможност за безкасово лечение в чужбина при възникване на тежко заболяване на застрахования. Тя осигурява:

 • Достъп до най-добрите медицински специалисти в Европа и САЩ
 • Осигуряване на коректна диагноза и лечение
 • Лечение в най-добрите Европейски лечебни заведения
 • Финансово достъпен продукт, съобразен със стандарта на живот у нас
 • Опростена процедура за сключване на полицата

Застраховката покрива разходите по лечение на:

 1. Злокачествено новообразувание
 2. Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)
 3. Смяна на сърдечна клапа
 4. Неврохирургия
 5. Трансплантация на органи/тъкани от живи донори

Практиката показва засилен интерес у българите към този иначе нов за пазара продукт. Застрахователни посредници споделят за нарастващ брой запитвания за тази застраховка с фокус лечение в чужбина при сериозно заболяване.

Сключване

В България Бест Докторс се предлага от 2 застрахователни компании при сходни условия. Това за Алианц България и ДЗИ като и двете дружества са оторизирани да сключват полицата у нас. Аналогичен продукт предлага и ЗК Уника Живот, който носи името Здраве и ценност Селект. По същество покритията по тях са сходни, даже по-разширени от тези на застраховка Бест Докторс. Съществуват на пазара и премиум здравни застраховки, предлагани от Алианц, Булстрад Живот и Уника Живот. Повече информация за тези международни здравни застраховки можете да прочетете тук!

Кои са Бест Докторс?

Сдружение Бест Докторс е основано през 1989 година от група лекари завършили Harvard Medical School и професори от престижното учебно заведение. Целта на тези висококвалифицирани специалисти е да могат съвместно да обсъждат диагнози и да насрочват лечение на сложни и комплексни медицински случаи. От тогава Бест Докторс се занимават с животоспасяващи, критични и сложни заболявания и се сттремят да предложат варианти за най-доброто лечение на пациентите. Като всяка сериозна медицинска грижа, обаче техните услуги са скъпо струващи. И затова глобални застрахователи като Allianz предлагат застраховка за ползване на техните услуги за второ мнение и насрочване на лечение, както и покриване изцяло на разходите.

Ползи за клиента от Застраховка Best Doctors

Best Doctors имат свои директни представителства в няколко страни: САЩ, Канада, Австралия, Великобритания, Холандия, Испания и Португалия. В другите държави сдружението се представлява от съответната застрахователна компания. За България това са Алианц и ДЗИ Животозастраховане.

Ползи за клиента от Застраховка Best Doctors

 1. Водещи световни здравни специалисти изготвят персонализиран доклад, предоставящ диагноза и предписване на лечение
 2. Второ лекарско мнение, чрез кол-център
 3. Извършване на необходимите медицински консултации и изследвания, както и организиране на пътуването
 4. Всеки клиент се придружава от екип на Best Doctors във всеки един етап от медицинската помощ
 5. Постоянно съдействие и предоставяне на информация на пациента и неговото семейство
 6. Избор на най-подходящото лечебно заведение (болница, клиника)
 7. Постоянен мониторинг и проследяване на развитието на заболяването на пациента

Среден индикативен разход за лечение по покритите рискове:

 • Лечение на онкологични заболявания: 100 000 EUR
 • Трансплантация на костен мозък: около 210 000 – 460 000 EUR
 • Байпас на коронарната артерия: около 96 000 EUR
 • Смяна на сърдечната клапа: около 100 000 EUR

Застраховка Best Doctors накратко

➤  Тя осигурява достъп до най-добрите доктори в цял свят

➤  Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света

➤  Лечение в най-добрите болници в Европа и САЩ

➤  Финансово достъпен продукт за българския пазар

➤  Лесна и опростена процедура за предявяване на претенция

  Улеснена процедура по сключване на застраховката Бест Докторс

Застраховка Бест Докторс повлия и на някои застрахователни компании в България да разработят сходни продукти. Става дума за застраховка, която осигурява високо покритие и специализирана услуга. Това се предлага от Уника Живот и продуктът се казва Здраве и Ценност Селект. Клаузите са малко доразвити и ценово тази застраховка се явява алтернатива и конкурент.

Процедурата по сключването и заплащането на застраховката е максимално опростена, с цел улесняване на клиента. Заплащането е на месечна база, като при предплащане можете да се възползвате от различни отстъпки. Добре е да имате предвид, че по полицата има отлагателни периоди. Периодът на изключване (отлагателен период) по застраховката е 180 дни. Също и предшестващи състояния не се покриват.

Източник: Официален сайт на Бест Докторс


  Запитване  Последни новини

  Синя зона в Пловдив
  Правила за паркиране в синя зона в Пловдив

  Паркиране в синя зона в Пловдив Синята зона в градове като Пловдив е област, в която се прилагат специални правила и ограничения за паркиране, с цел да се оптимизира използването на паркинг местата и да се регулира движе...

  Вижте повече
  Зелена зона в Бургас
  Паркиране в зелена зона в Бургас 

  Паркиране в зелена зона в Бургас В град Бургас, като и в много други градове, съществуват различни паркинг зони, включително Зелена зона. Това е част от стратегията на градските власти за оптимизация на паркинг пространс...

  Вижте повече
  Синя зона в Бургас
  Правила за паркиране в Синя зона Бургас

  Паркиране в синя зона в Бургас Синята зона в град Бургас е специална регулация, която цели да управлява паркирането в централните части на града, да подпомага трафика на автомобилите в най-посещаваните райони и на крайбр...

  Вижте повече

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):