Съдържание

  Застраховка срещу безработица

  застраховка срещу безработица

  Застраховка безработица – има ли смисъл от нея? От няколко години на българския застрахователен пазар се предлага Застраховка срещу принудителна безработица, а именно срещу уволнение и съкращение. Тази застраховка изплаща няколко месеца обезщетение на застрахования в зависимост от избраното покритие.

  Така клиентът има финансово спокойствие между 2 и 6 месеца, докато се установи на нова работа.

  Застраховка срещу безработица при кредит

  Важно уточнение е обаче, че за момента тази застраховка при загуба на работа не се предлага като отделен продукт. Тя е част от по-общото покритие при застраховка Живот на кредитополучателя. Така при теглене на кредит от банката, клиентът може да добави разширени покрития срещу уволнение от работа за определен период. И така да си гарантира вноските по кредита за няколко месеца, ако бъде съкратен.

  Тази застраховка не се влияе от обезщетенията от НОИ, като така клиентът ще получава средства за безработица по две линии. Един път от държавните служби и втори път от застрахователя. Най-често таванът на обезщетенията са ограничени до размера на месечната вноска по кредита.

  Проучването ни показва, че подобна застраховка най-лесно може да бъде сключена в банката при оформяне документите по кредита. Така премията (вноската) по застраховката ще бъде добавена към месечната вноска по кредита. В случай, че решите да сключите тази застраховка директно при застраховател, е възможно процедурата да се проточи продължително. Това е така, защото застрахователната компания трябва да проучи Вашето финансово и здравословно състояние и тогава да може да издаде полицата. Все пак това е един високо-рисков продукт, погледнат от към вероятност за сбъдване. Ето защо често банките биха сключили такава застраховка при загуба на работа по-лесно в застрахователна компания, която е с обща собственост или са в стратегически съюз. Така евентуалните изплатени обезщетения ще бъдат усвоени отново „вътрешна фирма“ за застрахователя.

  Застраховка срещу безработица как

  Условия за сключване на тази застраховка

  За да може да сключи тя, клиентът трябва да отговаря на няколко условия:

  • Да е пълнолетен гражданин нает на трудов договор на пълен работен ден
  • Де не е ползвал обезщетения по безработица за миналите 12 месеца
  • Да е трудоспособен
  • За жените: да не са бременни или в отпуск по майчинство
  • Да не е в предизвестие за освобождаване от длъжност

  Особеност при избора на лимит по тази застраховка е той да е до 70% заплатата бруто.  Това е резонно, тъй като върху брутното възнаграждение се дължат данъци и осигуровки. По изключение е допустимо да се договоря и лимити до 90 или 100% от заплатата. Това обаче става по индвидуална преценка и оценка на риска на застрахования. Напр. дали има и други полици в тази компания, с каква щетимост е клиентът, колко често сменя работното си място и т.н.