Съдържание

  Застраховка на селска къща

  застраховка на селска къща

  Застраховка на селска къща? При какви условия може да се застрахова имот на село или във вилна зона?

  Застраховките на селски и ваканционни имоти бележат над 25% ръст през послдното десетилетие. Застрахователните компании в България усетиха тенденцията и търсенето на уадчен продукт за застраховка на селски къщи и вили.

  Всички дружеста с малки изключения предложиха адекватен застрахователен продукт, подходящ за имоти до 20 000 лв. В повечето случаи тези застраховки се сключват и без опис ибез особени изисквания.

  Какво покрива Застраховка за селска къща

  Тези полици стандартно покриват всички природни рискове: буря, наводнения, пороен дъжд, натрупване от сняг, градушка и т.н. По желание се добавят покрития за земетресение, отговорност към трети лица и вандализъм към застраховката. Позволява се и застраховането на движимото имущество вътре в имота срещу страндартните рискове. По желание може да се добавят клаузи за токов удар и късо съединение. При наличие на СОТ или при редовно посещаване на селската къща, застрахователите могат да предоставят и покритие за кражба и грабеж.

  Застраховка на селска къща онлайн

  Самоучастие при щета по застраховане на селска къща

  Повечето имуществени застраховки, вкл. тези за селски и вилни имоти се сключват със самоучастие. Те са различни при отделните застрахователни компании. Най-често те варират от 100 лева при всяка щета, до 2% при риска земетресение и 5% при кражба или грабеж. Това е нормална практика и не бива да Ви притеснява. Все пак има и някои застрахователи, които не държат на самоучастие, но там годишните премии са малко по-скъпи.

  След природните бедствия, който сполетяха няколко български градове и села, тези полици регистрираха ръст. Отделно в публичното порстранство се заговори идеята за задължително застраховане на домашното имущество до определен лимит (напр. 30 000 лв.). Това би дало силен тласък на застраховките на селски къщи, защото такава законодателна мярка ще обхване целия сграден фонд у нас. Все пак при ниските годишни цени (премии) на такъв вид застраховка (между 40 и 80 лева) и при повече осъзнатост у потребителите, тази крайна мярка няма да бъде необходима.

  Намерете най-ползената информация за всички видове застраховки на нашия сайт и се информирайте с всички новости около тях!

  Застраховката на къща покриваПожар, Мълния, Експлозия, Имплозия, Удар от летателен апарат
  Буря, Пороен дъжд, Градушка, Тежест при естествено натрупване на сняг и лед, наводнение
  Злоумишлени действия на трети лица
  Авария на ВиК инсталации, Счупване на стъкла
  Кражба чрез взлом, Кражба чрез използване на технически средства, Грабеж
  Земетресение и др.
  Тази застраховка за селска къща и вила не покриваЩети, настъпили преди началото на застраховката
  Умишлени вреди на собственикаКорозия, изхабяване на части или фабричен дефект
  Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми
  Подпочвени води
  Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм
  Безредици,граждански вълнения, стачки и др.
  Не се покрива риск Кражба, ако имотът няма СОТ или не се посещава редовно
  Избираеми допълнителни покритияОбща гражданска отговорност
  Късо съединение и токов удар  
  Ограничения за застраховане на къщи и вилиНе могат да се застраховат сгради, за които не е съставен Акт 15
  Сгради, подлежащи на събаряне
  Сгради в строеж, основен ремонт, преустройство или реконструкция  
  Завеждане на претенцииЩетите се завеждат на call center-a или на сайта на застрахователя