Съдържание

  Застраховка за чужденци

  застраховка за чужденци

  Застраховка за чужденци пребиваващи краткосрочно или продължително в България. Според българското законодателство, всеки чужд гражданин за да кандидатства за Разрешение за продължително пребиваване трябва да има валидна задължителна здравна застраховка за чужденци с лимит на покритие 30 000 евро. Съгласно Постановление на МС № 80 от 2005 г., изменено и допълнено в Държавен вестник. Бр.51 от 05.07.2011 г., поджелащи на тази задължителна застраховка са чужденци преминаващи транзитно или пребиваващи у нас между 90 и 365 дни.

  Покрития на здравната застраховка за чужденци

  По наредба тази застраховка покрива медицински разходи:

  • за преглед при специалист или общопрактикуващ лекар в поликлиника
  • при болничен престой в следствие на злополука и заболяване
  • за спешно стоматологично лечение
  • за неотложен медицински транспорт с линейка

  Задължителната здравна застраховка за чужденци се сключва от повечето застрахователни дружества в България срещу представяне на личен паспорт или карта на чужденец. Някои от компаниите вече работят с асистираща компания и предлагат безкасово обслужване в определени клиники и болници в по-големите градове и курорти.

  Цената на застраховката се определя от срока на полицата, възрастта и професията на застрахования. Завишения на цената има и при любителско или професионално упражняване на спортове.

  медитсинска застраховка за чужденци

  Доброволна застраховка за чужденци

  Повечето български застрахователи предлагат и доброволна застраховка за чужденци. При нея лимитите на обезщетение за медицински разноски са по-ниски.  Те могат и да се сключват за по-кратък срок в зависимост от нуждата на клиента. По тази застраховка отново се покриват разходите направени за лечение и болничен престой на чуждите граждани. Покриват се и разходи за оказана спешна медицинска помощ, разходи, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, както и разходи за неотложна дентална помощ.

  Тази доброволна здравна застраховка е подходяща за чужденци, които пребивават в България за продължителен престой. Тя ще покрие всички неотложни медицински нужди в страната до стабилизиране на пациента. За пълно здравно покритие обаче е подходящ друг продукт: международна здравна застраховка или доброволно здравно осигуряване.

  Какво представлява застраховката за чужденци на пребиваващи в България?

  Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи в Република България представлява застрахователен продукт, който е разработен съгласно Наредбата за общите условия. Тук се включват минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на всички чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България. Също и тези, които преминават транзитно през страната ни.

  Здравна застраховка за чужденци в българиа

  Застраховката е задължителна за чуждестранните граждани, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България.

  Кой може да бъде застрахован?

  Застраховат се индивидуално или групово физически лица-чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или които преминават транзитно през страната ни.

  Само за България ли е покритието на застраховката?

  Застраховката е предназначена само за територията на Република България.

  Какво покрива застраховката?

  Този вид застраховки покриват всички необходими медицински разходи, възникнали по време на действието на сключения застрахователния договор на територията на Република България.

  Тези разходи включват:

  • Разходи за проведено медицинско лечение
  • Разходи за наложило се медицинско транспортиране
  • Разходи за спешно дентално лечение
  • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване

  Тази застраховка няма възрастово ограничение.

  Ограниченията са свързани с някакви вродени аномалии. Също с различни видове козметични и пластични операции. В списъка влизат и хроничните заболявания, които са били налице още преди сключване на застраховката.

  Има ограничения за лечение и контролни прегледи, които не са спешни и  неотложни.

  Ситуации, вследствие на природно бедствие, употреба на упойващи средства, алкохол и наркотични вещества, дейности, свързани с висок риск или неспазване на определени медицински препоръки.

  Къде се сключва застраховката за чужденци, пребиваващи на територията на България?

  Застраховка за чужденци, пребиваващи в Република България или транзитно преминаващи, може да бъде направена в избрана застрахователна компания, които я предлагат. При свързване с по-големи застрахователни компании можете да получите подробна информация за такъв тип застраховка.

  Колко е застрахователното обезщетение при застраховка за чужденци на територията на страната ни?

  Застрахователната сума по застраховка на чужденец, пребиваващ или транзитно преминаващ през територията на Република България за едно лице е в размер на 60 000 лв.

  Отново да подчертаем, тя е определена съгласно Наредба за общите условия. Тези общи условия включват  минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.

  застраховка за cхуждентси
  Медицинската застраховка за чужденци покриваПолицата покрива медицински разходи, извършени от застрахования или лечебното заведение при акутно заболяване или злополука, възникнали на територията на Република България, а именно:
  Разходи за медицинско лечение;
  Разходи за медицинско транспортиране;
  Разходи за спешно дентално лечение
  Медицинската застраховка за чужденци не окриваЗдравни услуги, потребността от които е възникнала вследствие на минали заболявания; лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболяваниятрансплантация на органи, тъкани и клеткипланови неврохирургични, кардиологични и очни операцииин витро процедуриимунизации и др.
  Териториална валидностМедицинската застраховка за чужденци пребиваващи в България важи само на териорията на страната
  Застрахователна сума на полицатаСтандартната застрахователна сума за тази застраховка, съгласно Наредба е 60 000 лв.
  Застраховка за виза или продължително пребиваване в БългарияТози тип здравна застраховка е задължителна при кандидатстване за виза, както и за разрешително за продължително пребиваване у нас.

  Често задавани въпроси

  Какво покрива Медицинската застраховка за чужденци?Отговор: Медицинската застраховка на чужденци, пребиваващи в Република България покрива разходите за неотложна и спешна медицинска помощ при заболяване или злополука, всякакви необходими транспортни разходи за настаняване и преместване на Застрахования, също и разходи за спешна стоматологична помощ.
  Какви са разликите между Медицинската застраховка на чужденци и Допълнителното здравно осигуряване?Отговор: Медицинската застраховка за чужденци е задължителна при пребиваване в България, а здравното осигуряване (застраховане) е доброволно. Тази застраховка покрива само спешни и неотложни ситуации, докато ДЗО е комплексен застрахователен продукт. Целта на тази застраховка е да покрие разходите по стабилизирането на пациента и извеждането му от състояние на спешност.
  Какви са ограниченията, които съществуват при Медицинската застраховка за чужденци?Отговор: Тази застраховка не покрива случаи, възникнали при спортни състезания, престъпления от общ характер, сбивания, както и прекалена употреба на алкохол или наркотици.
  Кога не важи Медицинската застраховка на чужденци?Отговор: Застраховката не важи при повечето стандартни ситуации: участие във военен конфликт, бунт, военен преврат, стачка, тероризъм. Също застраховката не важи при вреди, вследствие на земетресение, аварийни и бедствени ситуации и ядрени аварии.