Съдържание

  застраховка живот при ипотечен кредит

  Застраховка живот при ипотечен кредит – тази полица е неизменна част от пакета документи при теглене на ипотечен кредит от банка. С тази застраховка банката гарантира сумата по главницата при непредвиден фатален край на кредитополучателя си.

  Най-често банката чрез свой лицензиран застрахователен посредник може да сключи тази полица директно докато оформяте документите по кредита си. Така освен, че ще спестите време, вероятно ще получите и по-изгодни условия, защото банките имате предварително договорени групови условия с преференции с избрани застрахователни дружества.

  В някои случаи, банката дори би Ви дала по-добри условия по кредита, ако сключите застраховката живот при ипотечен кредит при тях. Цената на застраховката (премия) може да се плаща еднократно, годишно или да бъде включена в месечната Ви вноска по кредита. Ако сумата по кредита Ви е по-малка, някои банки може и да не изискват сключването на такава застраховка кредитополучател. Разумното нещо обаче би било да не пестите от тази застраховка, защото така гарантирате сумата по кредита за Вашите наследници.

  Застраховка кредитополучател при потребителски кредит

  Някои банки имат изискване за сключване на застраховка кредитополучател и при теглене на потребителски кредит. Това важи особено при по-големи суми на кредита. В такъв случай банката вероятно би настоявала сумата по кредита да покрива главницата и лихвата, за да защити своя интерес. При по-малки заеми от банка, кредитодателят може само да има изискване за застраховка Злополука. Тя е няколко пъти по-евтина от застраховката Живот и покрива само фатален край от злополука на кредитополучателя. Като при такова събитие, сумата отново ще отиде за погасяване на кредита.

  Нашият съвет е да не подценявате този тип застраховки, ако прибягвате до кредит от банка. Срещу незначителна месечна премия ще гарантирате своето и спокойствието на семейството и близките си.

  От скоро към застраховката живот при ипотечен кредит могат да се добавят различни допълнителни клаузи, като една от тях е Застраховка срещу безработица.

  Разгледайте и другите ни полезни статии и се запознайте с новостите при застраховането!