Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Застраховка Злополукa: Защита при неочаквани събития

застраховка злополука

Застраховка Злополукa

Застраховка Злополукa е вид застраховка, която осигурява финансова защита в случай на неочаквани събития или нещастни случаи, които могат да доведат до физически увреждания, болничен престой или дори смърт. Тази застраховка предоставя помощ и подпомага за покриване на разнообразни непредвидени разходи, – като медицински разходи, инвалидност или дори компенсации за загуба на доход. В забързания ни свят, застраховката „Злополука“ е инвестиция в спокойствието и бъдещето.

Защо е важна?

 • Финансова защита: Осигурява обезщетение.
 • Спокойствие: Знаейки, че сте финансово защитени, застрахованият може да се фокусира върху възстановяването, вместо да се тревожи за финансови проблеми.
 • Разнообразие от покрития: Можете да се избере застраховка, съобразена с нуждите и бюджет.

Видове застраховки Злополуки

 • Застраховка на кредитополучателя: Покрива задълженията на застрахования по кредит при настъпване на злополука.
 • Злополука Спортисти: Осигурява обезщетение за спортисти при травми, получени по време на тренировка или състезание.
 • Застраховка при Строително-монтажни дейности: Покрива рискове, свързани със строителни дейности.
 • Злополука Учащи: Осигурява обезщетение за ученици, редовни студенти или преподаватели при злополука по време на учебния процес.
 • Застраховка Гости на хотел: Покрива рискове, свързани с престоя в хотел, като например кражба на багаж или злополука.
 • Застраховка Трудова злополука: Задължителна за работници, изложени на риск от злополука на работното място.
 • Застраховка за нещастен случай: Този вид застраховка осигурява обезщетение в случай на нараняване или смърт в резултат на нещастен случай. Тя може да предостави покритие за разходи като лечение, болнични престои, инвалидност и смъртни обезщетения.
 • Застраховка за нещастни случки при пътуване: Тази застраховка предлага защита при нещастни случки, които се случват по време на пътуване. Тя може да включва покритие за лекарски разходи, включително спешно лечение, транспорт до болница, както и обезщетение за инвалидност или смърт.

Как да се избере най-подходящата застраховка?

 • Оценка на нуждите: Какви рискове са най-вероятни за потенциалния застрахован? Какви са финансовите възможности?
 • Сравнение на различните предложения: Преглед на различните видове застраховки и покрития, предлагани от различни компании.
 • Внимателно запознаване с условията: Препоръчително е да се проверят какво покрива застраховката и какви са изключенията.

Застраховката „Злополука“ не е просто полица – тя е инвестиция в спокойствието и бъдещето. Добре е при нейното сключване да се ползват услугите на застрахователен брокер или компания, за да има налична подробна информация и да се изберете най-подходящата застраховка.

Застраховка „Злополуки“ е важен инструмент за финансова защита, който предоставя мир на ума и сигурност в случай на неочаквани събития. С разнообразните видове покритие, които предлага, тази застраховка играе ключова роля в защитата на здравето и благополучието на застрахованите лица и техните семейства.

  Запитване за застраховка

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):