Съдържание

  Застраховка на тротинетка

  Застраховка на тротинетка като леко превозно средство

  застраховка на тротинетка

  С растящата популярност на тротинетките като транспортно средство, застраховката на тротинетка става все по-важна за собствениците на модерните леки превозни средства, с които могат се придвижват по улиците. Затова е важно да се разгледат различните опции за застраховане, които варират в зависимост от покритието за различни ситуации. Те обикновено могат да включват отговорност към трети лица в случай на нараняване. Или щети, причинени на чужди имущества, докато се управлява тротинетката.

  Другите покрития, които могат да бъдат включени са застраховка от кражба или застраховка при ПТП. Освен това обхватът на застраховката може да включва и обезщетение в случай на вандализъм, както при бури, природни бедствия или пожар. Добре е да се помисли и за вариант на покритието, при който тротинетката се държи в общите части на жилищната сграда и бъде открадната от там. Или от адрес, различен от основния, на който е регистриран собственикът. Стойността на различните покрития може да е различна, защото застраховката се прави на основа цената на тротинетката.  Препоръчително е да се потърси обхват, който да покрива нуждите на притежателя на тротинетката. Важно е къде се намира тя през деня и нощта, както и колко често се използва, за да се осигури цялостна защита в разнообразни ситуации.

  Като всяка друга застраховка, тази за тротинетка има собствени лимити.

  Един от тях е в кои случаи и ситуации може да се търси обещетение по застраховка на тротинетка. Препоръчително е да се прецени дали включването на допълнителни услуги няма да я направи прекалено скъпа. Също така да се знае от самото начало дали са налични всички документи, които удостоверяват качествата и гаранционните условия на превозното средство. Тъй като тяхното непредставяне в съответния момент може да доведе до отказ от изплащане на обещетение.  

  Изборът на подходяща застраховка за тротинетка може да предостави допълнителна защита както за собственика на тротинетката. Така и за другите участници в движението, намалявайки финансовите рискове в случай на инциденти. В много държави не се изисква застраховка на тротинетки. Но има тенденция този вид законодателство да се променя в бъдеще. За да се защитят както самите собственици, така и останалите участници в движението. 

  За застраховка на велосипед, вижте тук!