Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Евробонд от ДЗИ

Евробонд от ДЗИ

Евробонд е консервативен  застрахователно-инвестиционен продукт от ДЗИ с еднократна вноска (инвестиция). Тази инвестиция се прави в евро и е с обозрим инвестиционен хоризонт с фиксиран падеж.

Евробонд е хибриден продукт за инвестиране в едни от най-нискорисковите активи – еврооблигациите. Наред с това ДЗИ предоставя застрахователна защита при фатален край от злополука или при инвалидизация.

Характеристики на Евробонд

 • Инвестиция в дялове от фонд на ДЗИ, инвестиран в Държавни ценни книжа (ДЦК)
 • Реализиране на умерена до висока доходност
 • Нисък риск на инвестицията
 • Без данък върху натрупаната доходност
 • Застрахователна защита за клиента при настъпване на злополука
 • Фиксиран край на договора (падежна дата)

Евробонд е подходящ за консервативни инвеститори с рисков профил 3+. Максималната застрахователна сума при злополука е 30 000 евро.

Актуална емисия за 2017 г.: Eurobond 7

В офисите на застрахователната компания-емитент (ДЗИ) и в обслужващата им банка (СИБанк) могат да бъдат закупени евробонд с емисия номер 7. Eurobond 7 обединява стандартната хибриднакомбинация от застрахователна защита и доходоносна инвестиция, в ДКЦ. Отново Eurobond 7 е продукт в евро, базиран на инвестиция в стабилен инвестиционен инструмент – Държавни ценни книжа (ДЦК) издадени от правителството на Република Румъния. Падежна дата на емисията е 24 април 2024.

 1. Eurobond 7 е аналогичен на предишната емисия ЕВРОБОНД 6 и е със следните параметри:
 2. Доходност за клиента е 1.04% годишно върху цялата внесена сума
 3. Обща доходност на падеж на фонда – 7.06%
 4. Цената в периода на продажби е фиксирана на 1 евро на дял, за да могат всички клиенти да получат тази доходност
 5. Емисията е лимитирана за продажби
Disclaimer

*Статията има информативна цел и не представлява съвет или консултация към инвестиране на средства във финансови инструменти. Insurance.bg използва публични източници на информация и не носи отговорност за евентуални финансови загуби на инвеститорите.

Инвеститори със същия профил избират още следния инвестиционен продукт в ЗК Уника Живот. Пълна информация и анализ на покритията можете да прочетете в линка към описаниято на продукта Uniqa Four Shares.

  Запитване за застраховка

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):