Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Фирмено имущество

Застраховката на фирмено имущество е специализиран продукт, предназначен да осигури защита на материалните активи и имуществото на предприятието или бизнеса. Тя покрива различни видове сгради, оборудване, стоки, инвентар, машини, мебели и други активи, които са необходими за нормалното функциониране на бизнес операциите на фирмата. Застраховката на фирмено имущество осигурява покритие в случай на различни непредвидени събития и щети, които могат да бъдат причинени от пожар, наводнение, вандализъм, кражби, изтичане на газ и/ или вода, взрив, въздушни инциденти и други подобни събития. Целта на тази застраховка е да осигури финансова защита и възстановяване на загубите, които предприятието може да понесе в резултат на такива събития.

Застраховки на фирмено имущество

Застраховката на фирмено имущество е важна за всеки бизнес, независимо от неговия размер или отрасъл. Тя помага на предприятието да се справи със загуби и прекъсвания в работата, които могат да настъпят след нанасянето на щети върху имуществото. Освен това, застраховката осигурява покритие за разходите за възстановяване, ремонт и замяна на имуществото, което може да бъде от съществено значение за бизнеса.

Застраховката на фирмено имущество може да бъде персонализирана според нуждите и спецификата на всяко предприятие.

Към застраховки на домашно имущество: тук!

  Запитване за застраховка

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):