Съдържание

  Застрахователни компании

  Застрахователни компании

  Пълен списък на застрахователните компании опериращи на българския застрахователен, здравно-осигурителен и инвестиционен пазар по азбучен ред.

  ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

  1. ЗАД „Армеец“ АД: София, ул. „Стефан Караджа“ № 2
  2. ЗАД „Алианц България“ АД: София, бул. „Княз Дондуков“ № 59
  3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД: София, пл. „Позитано“ № 5
  4. ЗД „Бул инс“ АД: София, бул. „Витоша“ № 17
  5. „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/“ ЕАД: София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 55, ет. 1
  6. ЗК „Уника“ АД: София, ул. „Юнак“ № 11 – 13
  7. „ДЗИ – ОЗ“ АД: София, ул. „Георги Бенковски“ № 3 – email: office@dzi.bg
  8. ЗД „Евроинс“ АД: София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16
  9. ЗАД „Енергия“: София, бул. „Княз Дондуков“ № 33 – email: info@energy.bg
  10. ЗК „Лев инс“ АД: София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 41
  11. „Общинска застрахователна компания“ АД: София, ул. „Св. София“ № 7, ет. 5 – email: headoffice@ozk.bg
  12. „Дженерали застраховане“ АД: София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68
  13. „ХДИ“ ЗАД: София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, ет. 12
  14. Групама Застраховане” ЕАД: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47 А, блок В, ет. 3
  15. „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество” АД: гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Николай Хайтов” № 3Б, бл.7
  16. „Фи Хелт Застраховане” АД: гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Александър Фол“ 2, вх.Б, ет.2
  17. „Застрахователно акционерно дружество България” АД: гр. София, бул. „България” № 83А
  18. „Застрахователно Еднолично Акционерно Дружество „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Г. М. Димитров” № 1
  19. Застрахователна Компания „Медико-21” АД  гр. София, бул. „Мария Луиза” № 92 – тел.:  02/831 71 64
  20. „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 82
  21. „Застрахователна компания „Надежда”АД. С отнет лиценз съгласно Решение №1132-ОЗ/17.08.2017 г. на КФН. Решението е обжалвано в съда, но подлежи на предварително изпълнение. гр. София, ж.к. „Витоша”, ВЕЦ – Симеоново № 999
  22. Съгласие АД: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141
  23. „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 51Б
  24. „Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43
  25. „Застрахователно дружество „ОЗОК Инс”” АД: гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Атанас Далчев”, между блок 93 и блок 96
  26. „Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт”” АД: гр. София, бул. бул. „Цар Борис ІІІ” №136В
  27. „Европейска здравноосигурителна Каса” ЗАД: гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67А
  28. „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД: гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 3, ап. 5
  29. „Асет Иншурънс”” АД: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 81-83

  ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

  1. ЗАД „Алианц България Живот“: София, бул. „Княз Дондуков“ № 59
  2. ЗАД „Булстрад Живот“ АД: София, ул. „Св. София“ № 6
  3. ЗК „Уника Живот“ АД: София, ул. „Юнак“ № 11 – 13
  4. „Граве България Животозастраховане“ АД: София, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4
  5. ЗАД „ДЗИ Живот“: София, бул. „Цар Освободител“ № 6
  6. „Дженерали Животозастраховане“ АД: София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68 – email: information@generali.bg
  7. „Групама Животозастраховане” ЕАД: гр. София, бул. „Цариградско шосе № 47А, бл. В, ет.3
  8. „Животозастрахователен институт” АД: гр. София, бул. „Черни Връх” № 51 Д
  9. „ОББ – МетЛайф Животозастрахователно Дружество“ АД: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бул. „България” № 51Б
  10. „Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД: гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 141
  11. „Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД:  гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43
  12. „Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД: гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2
  13. „ЗАД Сожелайф България” АД: гр. София,  ул. „Осогово” № 38-40, ет. 4
  14. Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 13
  15. Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот””:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 4-А – email: dmlins@netplusdb.bg17
  Вижте и пълен списък на застрахователните брокери, притежаващи лиценз от КФН.