Съдържание

  Пътуване в чужбина

  Застраховка при пътуване в чужбина – осигурява безопасност и спокойствие

  патуване изван страната

  Преди пътуване за удоволствие, по работа или с учебни цели в чужбина. Има много аспекти и възможности по пътя и на място, които трябва да се обмислят и планират. Като се имат предвид високите разходи и неочакваните ситуации, които могат да възникнат, медицинската застраховка при пътуване извън страната с осигурен асистанс е от съществено значение за безопасността и спокойствието на пътуващия. Тя дава финансова и медицинска защита, която може да бъде от жизненоважно значение в случай на неотложни събития или здравословни проблеми. Само след като е поета отговорността да се осигури подходяща застраховка, пътуващият може да се наслади изцяло на своето пътуване. Защото ще знае, че е защитен и подготвен за всяка непредвидена случка или резултати от нечие действие или бездействие. 

  Цени на медицинските застраховки за пътуване в чужбина: от 1.50 лв. на ден за екскурзии, почивки и командировки. И до около 2.80 лв. на ден при практикуване на спорт или физическа работа за лица до 65 години.

  Какво покрива медицинската застраховка за пътуване в чужбина

  • Неотложни и спешни медицински разходи вследствие на акутно (остро) заболяване или злополука, включително в резултат на заболяване от COVID-19
  • Разходи за медицинско транспортиране и репатриране вследствие от злополука, акутно заболяване или смърт, включително в резултат на заболяване от COVID-19
  • Смърт на застрахования причинена от злополука
  • Спешна стоматологична помощ с лимит
  Допълнителни (не-медицински) покрития в чужбина
  • Отмяна на пътуване (възможно е при някои застрахователни компании)
  • Спасителни разноски
  • Кражба чрез взлом, загуба или забавяне на личен багаж
  • Гражданска отговорност към трети лица
  • Правна помощ

  Какво НЕ поркива медицинската застраховка за чужбина

  • Застрахователно обезщетение, за всички случаи, за които не е посочена коректно целта на пътуването
  • Предварително съществуващи заболявания от каквото и да е естество
  • Всякакви разходи за последващо лечение след овладяване на акутното състояние при заболяване или злополука
  • Практикуване на екстремни любителски спортове и състезания от всякакъв вид, както и професионални спортове
  • Опит за самоубийство
  • Събития по време на военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм, или безредици, бунтове, стачки
  • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност, йонизираща радиация
  • Заболявания, обявени като пандемия от Световната здравна организация, новопоявила се болест и/или епидемия с опустошителен характер.
  • Разходи в резултат на карантиниране от заболяване от COVID-19
  • Разходи за тестване за заболяване от COVID-19 без лекарско предписание
  • Разходи за „Отмяна на пътуване“ в резултат на заболяване от COVID-19

  Ограничения на покритието по полица Помощ при пътуване с асистанс

  • Лимитът на отговорност за смърт от злополука е до EUR 1 000 за всяко застраховано лице
  • Не се покрива риска „смърт, причинена от злополука“ за лица под 14 години, над 65 години, за недееспособни лица, както и на лица със загубена трудоспособност над 50%
  • Лимитът на отговорност за спешна стоматологична е до EUR 300 за всяко застраховано лице
  • Подлимитът на отговорност за забавяне на личен багаж е до EUR 100 за всяко застраховано лице
  • Разходи за настаняване в стандартна стая в болнично заведение за не повече от 21 дни в резултат на заболяване от COVID-19
  • Тази здравна застраховка НЕ важи за територията на България. В този случай е подходящ друг здравен застрахователен продукт.

  Ако се нуждаете от покритие за спорт в планината, разгледайте нашата Планинска застраховка.

  Тук ще обсъдим важността на медицинската застраховка при пътуване в чужбина. Покритията, ограниченията, допълнителните клаузи и отстъпките за семейни полици, както и за какво трябва да се помисли преди тръгване.

  Общите условия по полицата може да прочетете тук!

  Информационен документ на медицинската застраховка за пътуване в извън България може да разгледате тук!

  полиcа за патуване в cхуjбина

  Изборът на застраховка при пътуване извън границите на страната

  е от съществено значение за безопасността и спокойствието на пътуващия. Независимо дали пътуването е за удоволствие, работа или учене, медицинската застраховка осигурява финансова защита и помощ в случай на неотложни ситуации. Затова е важно да се направи подробно проучване, да се разгледат различните покрития, ограничения и допълнителни клаузи, за да се избере застраховката, която най-добре отговаря на нуждите и предпочитанията. Така застрахованият ще има ясно разбиране за това какво точно включва полицата му и какви са неговите задължения и права. Преди да започне пътуването, е нужно да се прочете внимателно документацията на застраховката и особено условията за ползване. Важно е да се знае, че в някои случаи може да се изисква предварително разрешение от застрахователя, преди да се потърси медицинска помощ. Това може да се наложи при посещение на лекар, хоспитализация или извършване на операция. Предварителното информиране относно процедурата за разрешение и нейното следване, когато е необходимо, ще позволи да се избегнат последващи проблеми с обезщетяването и възстановяването на разходите.

  Преди тръгване

  е нужно застрахованият да провери в полицата при пътуване в чужбина за достъпността на информацията за контакт със застрахователя или местната служба за помощ. Препоръчително е да се запише телефонният номер за спешни случаи и имейл адреса на застрахователя, за да може при необходимост лесно да се направи връзка с тях и да се получи необходимата помощ и насоки. Преди старта на пътуването се запазват на удобно място данните за застрахователната полица, включително и номера на полицата. Добре е подробностите за полицата да се споделят предварително с хора, с които се пътува, както и с приятели или семейство у дома, в случай че трябва да се свържат със застрахователна компания от името на застрахования.

  Застраховката при пътуване в чужбина предоставя финансова и медицинска подкрепа в случай на неотложни ситуации, но не замества отговорното поведение и вземането на предпазни мерки. Винаги е добре да се спазват местните правила и мерки за безопасност, да се избягват опасни места и ситуации, и да се правят консултации със съответните медицински, административни и правни институции в съответната страна.

  Не на последно място, преди тръгване към държавата, която се планира да се посети, е добре да се направи проверка дали ще е необходима специална или допълнителна медицинска застраховка за пътуване освен стандартизираната такава за извън страната. Предварителното изискване за допълнителна медицинска застраховка може да се окаже от решаващо значение, особено ако се пътува в страни със сложни здравни системи или с високи медицински разходи. Подготовката и сигурността, че се притежават всички необходими документи и застраховки за пътуването ще облегчи пътешествието. Някои държави, включително Аруба, Коста Рика, Френска Полинезия, Сейнт Мартен, Търкс и Кайкос и Обединените арабски емирства, може да изискват да се представи доказателство за направена медицинска застраховка за пътуване, преди да се премине държавната граница.

  семейна застраховка патуване в cхужбина

  Покрития на застраховка помощ при пътуване

  Застраховката при пътуване в чужбина осигурява здравна помощ и финансова защита в случай на неотложни медицински събития по време на пътуване. Покритията варират в зависимост от осигурителя и обикновено включват всички или някои от следните елементи:

  • Извънболнична лекарска помощ и лечение: разходи за посещение на лекар, болница, лекарства и медицински процедури.
  • Хоспитализация и болнични разходи: Ако е необходима операция или хоспитализация, застраховката покрива разходите за тях, престоя в отделението и храна.
  • Неотложна спешна гинекологична помощ, както и заплащане на преждевременни раждания.
  • Евакуация, репатриране и транспортиране: В случай на сериозно заболяване или травма или смърт, които изискват спешно превозване или преместване.
  • Зъболекарска помощ: Някои застрахователни полици покриват и разходите за зъболекарски услуги при неотложни случаи.
  • Покриване на разходите за необходими лекарства: Ако бъдат предписани медикаменти, застраховката може да покрие парите за тях.
  • Прибиране вкъщи след медицинско лечение, ако застрахованият не може да използва оригиналния си билет
  • Разумни разходи за член на семейството или приятел, който да остане със застрахования, или да пътува, за да го придружи до дома, ако е необходимо.
  • 24-часови горещи телефонни линии за помощ, които предлагат подкрепа и съвети относно подходящо лечение всеки ден от седмицата, 365 дни в годината
  • Покритие за COVID 19, ако застрахованият или членове на семейството му не могат да се върнат у дома, защото са тествани положително за COVID по време на пътуванеето. Препоръчително е застраховката да покрива допълнителни разходи като алтернативни полети, настаняване и тестове за COVID или ако застрахованият не може да стигне до крайната си дестинация по време на транзит поради COVID-19.

  Видове пътувания

  Застраховката при пътуване в чужбина може да бъде използвана за различни видове пътувания, като:

  • Туристически пътувания: при почивка или туристическо пътуване в чужбина, застраховката осигурява медицинска помощ в случай на заболяване или травма. 
  • Служебни пътувания: при служебно пътуване в чужбина, застраховката и покрива медицински разходи, а също и проблеми, свързани с багажа и отлагане на полети, които могат да възникнат по време на пътуването. По време на служебно пътуване, времето и продуктивността са от значение, и в случай на неотложни ситуации или непредвидени обстоятелства, застраховката може да помогне да се преодолеят по-лесно и бързо.
  • Учебни пътувания: за ученици и студенти, които пътуват зад граница за учебни цели. Тя предлага защита и помощ в случай на медицински спешни случаи или други неотложни ситуации. Без тази застраховка, студентите и учениците могат да се изправят пред сериозни финансови и медицински проблеми, които могат да окажат влияние на тяхната учебна програма и преживяването им в друга страна.
  • Пътувания за приключения: при пътуване, което включва активни и авантюристични дейности като зимни спортове – каране на ски, сноуборд, планинско колоездене или водни спортове.
  • Транзитни пътувания: Застраховката за транзитни пътувания е важна, когато се минава през различни държави, без да се прекарва значително време във всяка от тях. Транзитните пътувания могат да включват спирки и прекачвания на летищата или други превозвни средства. В такива случаи, застраховката ви осигурява покритие за медицински услуги и помощ в случай на заболяване или нараняване по време на транзита. 
  • Круизи: за тях е нужно допълнително ниво на покритие, тъй като от кораба е по-трудно да се стигне до болница за лечение. Обикновено на лайнера се осигурява медицинска помощ, но ако нараняванията или заболяването изискват прехвърляне до медицинско заведение на брега, е важно да има полица за медицинска застраховка, която да го обхваща. В тези случаи медицинската застраховка за пътуване извън България е с цени от 2.10 лв. на ден на човек.

  Ограничения за полицата Помощ при пътуване

  Всяки полица от застраховка при пътуване в чужбина има определени ограничения и изключения. Тези ограничения могат да включват:

  • Предварително съществуващи заболявания: Възможно е някои застрахователни полици да не покриват разходите за лечение на заболявания, които застрахованият има преди да направи застраховката.
  • Опасни дейности: при пътуване с цел практикуване на опасни спортове или дейности, като парапланеризъм, скално катерене или бънджи скокове.
  • Военни конфликти и терористични актове: Някои застрахователни полици може да имат изключения за покритие в зони, засегнати от военни конфликти или терористични актове.
  • Спортни наранявания: При определени спортни активности, като екстремни спортове, застраховката може да има ограничения или допълнителни изисквания за покритие на травми, свързани с тях.
  помосхт при патуване

  Допълнителни клаузи освен медицинските застрахователни събития

  Освен покритието за медицински разходи, някои застрахователни полици могат да предлагат и допълнителни клаузи. Те може да бъдат много полезни по време на пътуването. Тези клаузи могат да включват:

  • Загуба на багаж: Ако багажът се забави, загуби или бъде откраднат по време на пътуването, застраховката може да покрие разходите за замяна на личните вещи. При забавяне на багажа, застрахователят осигурява плащане на фиксирана сума за времето на забава, а застраховавният трябва да пази всички разписки за сумите, изразходвани за основните артикули, които ще бъдат компенсирани.
  • Отмяна или прекъсване на пътуването: В случай на неочаквана отмяна или прекъсване на пътуването поради непредвидени обстоятелства като болест, заболяване или смърт на близък човек, застраховката може да предостави обезщетение за разходите, свързани с отмяна на резервации и пропуснати полети. Не трябва да се забравя за периода на покритие на застраховката и той да е достатъчно дълъг, за да покрие цялото пътуване. 
  • Гражданска отговорност: Някои застраховки при пътуване в в чужда държава могат да включват и покритие за гражданска отговорност, което осигурява защита в случай на вреди, причинени на трети лица по време на пътуването, както и да застрахова водача срещу злополука по негова вина.
  • Защита на собственото жилище по време на отсъствието – имуществени застраховки срещу кражба и взлом, наводнение, пожар и други рискове, когато пътуващият е извън страната. 
  • Помощ на чужди езици – освен ако застрахованият не владее добре официалния език на страната, общуването с медицинския персонал относно здравословното състояние може да се окаже предизвикателство. Застрахователят може да помогне в улесняването на спешните услуги, така че да може ефективно да се проведат тези разговори.

  В рамките на Европа някои застрахователни компании могат да откажат да платят медицинско лечение, ако застрахованият няма Европейска здравноосигурителна карта (EHIC) или друга. Преди сключването на полицата е добре да се проверят условията. За да може застрахованият да получи достъп до необходимото държавно медицинско обслужване в рамките на ЕС и Швейцария при същите условия като жителите на тези страни. EHIC и другите карти не са алтернатива на застраховката при пътуване, тъй като не покриват никакви частни разходи за медицинско здравеопазване, репатриране или допълнителни разходи като планинско спасяване в ски курорти. 

  Стойност на застраховката помощ при пътуване

  Цената на застраховката за турузъм в чужбина се формира в зависимост от следните критерии:

  1. държава или държави, до които се планира пътешествието;
  2. вид пътуване (еднократно или многократно);
  3. списък на рисковете;
  4. максимален лимит на покритие;
  5. брой и възраст на туристите.

  Отстъпки за семейни полици

  При пътуване със семейството, някои застрахователни компании предлагат отстъпки за семейни полици. Това позволява да се закупи една застраховка, която покрива медицинските нужди на всички членове на семейството по време на пътуването извън граница. Това е икономически изгодна опция, която осигурява пълна защита на всички. Отстъпките за семейни полици варират в зависимост от застрахователя и покритието, което е избрано. Препоръчително е да се провери дали няма и допълнителни бонуси при ползването на полицата, които са получават при определени условия. Застрахователните компании често предлагат специални отстъпки и политики за семейства, които пътуват заедно. Това може да включва политики с намалени премии, специални условия за деца и покритие за цялото семейство под една полица. Отстъпките за семейни полици са също едно от предимствата, които може да се ползват при избор на медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

  Накрая, основен съвет:

  препоръчително е да се направи предварителна консултация с професионалист в областта на застраховането. Той ще ви помогне да се избере най-подходящата полица за нуждите при полицата при визита в чужбина, така че да се предотврати извършването на неочаквани разходи на място или по време на пътешествието. Консултацията при застрахователен агент ще позволи да се получи допълнителна информация с отговор на всички въпроси. Така ще се избере застрахователна компания, която предлага застраховка, който включва видовете покритие и лимити на покритие, от които има нужда пътуващият, за да може да се съсредоточи върху приятните изживявания.

  Застраховка за пътуване в чужбина покриваПолицата покрива медицински разходи, извършени от застрахования или лечебното заведение при заболяване или злополука, възникнали на територията на друга държава, като:
  Разходи за медицинско лечение;
  Разходи за медицинско транспортиране;
  Разходи за дентално лечение с лимитCOVID покрития и 24-часова линия за съдействие
  Защита на пътнически багаж
  Издирване и спасяване
  Медицинската застраховка за чужбина има адекватни лимитиЗдравните услуги, които могат да се ползват са със сумарен лимит между 2 000 и 50 000 евро. Този лимит е важно да се съобрази с държавата за пътуване, дали се изисква виза, дали има спортни дейности или работа
  Териториална валидностМедицинската застраховка е валидна в цяла Европа или за целия свят вкл. САЩ, Канада. Държави, в които се водят военни действия обикновено се изключват от обхвата.
  Срок на медицинската застраховка за чужбинаСроковете са много гъвкави, в зависимост от пребиваването в чужбина. Стандартно са между 3 и 365 дни
  Основни предимства на тази застраховкаЗастрахователна защита и помощ от асистираща компания;
  Безкасово разплащане в определени случаи
  24/7 call center на български език;
  Международно признаване на полицата;
  Застраховката важи за разрешителни за работа и визи