Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Допълнително здравно осигуряване

допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо развитие на сегмента на доброволно здравно осигуряване у нас. Основен двигател на този вид здравни застраховки са по-големите международни компании, които предлагат подобни застраховки за своите служители като част от глобалната си HR политика. Веднага след тях се нареждат проспериращи български фирми, които желаят да задържат лоялните си служители и да повишат имиджа си пред тях.

Какви са ползите от Допълнително здравно осигуряване?

Застраховани по ДЗО най-често са служители на големи и средни компании и членове на техните семейства.

Допълнителното здравно осигуряване (или здравно застраховане) носи ползи на всички страни по тези договри.

Изпратете запитване за Допълнително здравно осигуряване (Здравна застрахоква за България)! 

За да можем максимално бързо да Ви дадем оферта за фирмена здравна застраховка, моля в запитването да посочите: брой и средна възраст на служителите, съотношение мъже/жени, избор на пакети (напр. болнично, извънболнично, лекарства и медицински средства, профилактика и др.) и ЕИК на фирмата.

ЗАПИТВАНЕ ТУК!

допълнително здравно осигуряване цени

Примерни цени за ДЗО за фирма до 10 застраховани служители: от 35 лева на човек на месец

Застрахователното покритие се ползва по следните начини:

 • Абонаментно безкасово обслужване – клиентът посещава лечебно заведение, с което застрахователното дружество има сключен договор, като разходите за ползваните здравни услуги, които са покрити по условията на застрахователния договор, се заплащат директно на лечебното заведение от застрахователя
 • Възстановяване на разходи – клиентът заплаща разходите за ползваните здравни стоки и услуги в лечебно заведение по избор, след което предявява претенция пред застраховаеля за възстановяването им като прилага съответните документи. Възстановянат се разходи по фактури до пълния размер на посочения в договора лимит на отговорност
 • Разходите за здравни стоки (лекарства, медицински консумативи, помощни средства), се покриват само на принципа на възстановяване на разходи
доброволно здравно осигуряване цени

Ползи за застрахованите от Допълнително здравно осигуряване

Наличието на допълнително здравно осигуряване е допълнителен стимул към заплатата и осигуровките на служителите и ръководния състав.  Ето и отличителните характеристики на този тип застраховки.

 • Персонална здравна карта – с този документ застрахованият се легитимира пред лечебните заведения за да ползва медицински услуги
 • Свободен избор на квалифицирани медицински специалисти без нужда от направления
 • Безкасово обслужване: директно разплащане между застрахователя и медицинското заведение
 • Ползване на допълнителни болнични услуги и скъпи изследвания
 • 24/7 Call center често с обучен медицински персонал
 • Осребряване на лекарства, очила и други консумативи
 • Възможност за профилактични прегледи и стоматологична помощ

Практиката показва, че масово служителите са доволни, когато работодателят им предоставя ДЗО. Съществуват различни варианти за плащане. Все пак най-често работодателят плаща вноските по застраховката, а служителите се възползват от медицинските услуги. Все пак за по-голямата част от хората доброволното здравно осигуряване не представлява ключов фактор при търсене на работа, а по-скоро страничен.

Ползи за фирмите

Фирмите (корпоративни клиенти) вече отдавна се убедиха в смисъла на здравното осигуряване на служителите. А разходът за това е само около 33-38 лв. на месец!

Сред позитивите можем да отбележим:

 • Повишаване на лоялността на служителите и чувството им за принадлежност към фирмата
 • Повишаване на имиджа на компанията чрез предоставяне на социални придобивки
 • Де факто скрито увеличение на заплащането с възможност за диференциране на мениджърския състав и служителите
 • Служителите не губят време за направления, а директно ползват медицинска помощ при специалист с предварително запазен час
 • Данъчни облекчения за фирмите по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) чл. 19, ал. 2

Като обощения можем да заключим, че Допълнителното здравно осигуряване представлява и един вид грижа за служителите. Счита се, че здравните застраховки подобряват качеството на работата на пресонала и спомага за допълнителната лоялност и мотивация.

Допълнително здравно осигуряване цени

Ползи за застрахователните дружества

Не на последно място са ползите и за застрахователните компании. Допълнителното здравно осигуряване позволява на застрахователите и посредниците да диференцират портфейлите си и да надградят над съществуващите продукти към клиента. Това дава възможност да управляват по-добре риска и щетимостта на клиентите и да предлагат продукти с по-ниска щетимост. Така тази нормална Европейска практика постепенно навлиза и в България с уверени крачки.

Имайте предвид, че клаузите по допълнително здравно осигуряване (ДЗО) не обхващат територията извън България. За чужбина е нужно да се сключи друг вид Международна медицинска застраховка или Застраховка Помощ при пътуване, или Застраховка за многократни пътувания Мултитрип.

ДЗО (допълнителното доброволно здравно осигуряване) в детайли

Амбулаторно лечение

Най-общо казано, доброволното здравно осигуряване покрива прегледи при специалист в поликлиника (ДКЦ) или медицински център.  Това включва първични и вторични прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия. Клинични изследвания (в лаборатория), лечение и рехабилитация в медицинско заведение.

Болнично лечение (хоспитализация)

Тук се включва диагностика и лечение напациентие в многопрофилни държавни и общински болници (МБАЛ), частни клиники и специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) за различни манипулации и хирургично лечение. Едно Допълнително осигуряване надгражда по естесвен начин покритията, които предоставя здравната каса. То разширява услугите към подобряване на битовите условия и покрива неща като избор на екип, консумативи, скъпи импланти и други.

Лекарства и медицински средства

Покриване на разходи на застрахованите лица на за закупуване на лекарства, консумативи и помощни средства. Към тях се числят гипсове, протези, шини, диоптрични стъкла и т.н.

Дентална помощ

Това е често желана клауза в допълнителното здравно осигуряване. Тя покрива лечение, хирургия и профилактика на зъбите и устната кухина. Това перо с по-висока стойност заради високите цени на денталните услуги в страната и Европа.

Статистика 2020 г.

През 2020 година над 250 хиляди души в България са имали допълнително здравно осигуряване. Водеща причина за това е това, че плащайки по  около 300 лв. на година, хората си спестяват опашките в ДКЦ-тата. Нямат нужда от направления от личен лекар и си осигуряват си достъп до профилирани доктори. Тук основен фактор са и големите международни фирми, които сключват такива договори за ДЗО (допълнитено здравно осигуряване) за работниците си.

До миналата година основното неудобство беше, че услугата е достъпна предимно за корпоративни клиенти – фирми с над 50 души персонал. От тази година, някои застрахователи са склонни да приемат фирми с по-малък обем служители, като включват и членове на семействата.

Застрахователни компании, предлагащи този здравен застрахователен продукт за фирми (ДЗО) у нас са над 15. Ето и някои от тях: Булстрад Живот, Уника Живот, ДЗИ, Евроинс, Дженерали Закрила, Групама и други.

Допълнителното здравно осигуряване покриваПолицата ДЗО покрива рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени медицински услуги и стоки, и/или изплащане на фиксирани суми като обезщетение
Допълнителното здравно осигуряване не покриваДЗО не покрива медицинско обслужване извън пределите на страната. За конкретни клаузи и изключения, моля обърнете внимание на условията по полицата си.
Предимства на медицинската застраховка за работодателяРаботодателят показва на служителите си, че се грижи за финансовата сигурност на служителите си и повишава имижда си. Данъчни облекчения: Съгласно Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), вноските за здравно застрахователно покритие направени от Работодателя за всеки застрахован служител, в размер до 60 лева месечно, се приспадат от облагаемата печалба на фирмата.
Варианти за изплащане на обезщетения по ДЗОАбонаментно обслужване Здравни услуги и стоки от доставчици, с които застрахователят има сключен договор. Финансовите отношения се уреждат директно между застрахователя и медицинското заведение. Възстановяване на разходи Застрахователят възстановява разходите за здравно обслужване на застрахованите лица от свободно избрани от тях изпълнители на здравни услуги, след предоставяне на необходимите документи
Основни покрития и пакети на здравната застраховкаИзвънболнично лечение (амбулаторни прегледи) Болнично лечение Медицински средства и лекарства Телемедицина (при някои застрахователни компании) Физиотерапия и рехабилитация Здравни услуги оказвани на бременни И др. като профилактични прегледи

Често задавани въпроси

Включва ли спешна медицинска помощ доброволното здравно осигуряване?Отговор: Спешната медицинска помощ в България е безплатна и по закон се покрива от държавата. Ето защо тя не е обект на допълнително здравно осигуряване. Неотложната медицинска помощ (например в частни болници и клиники) най-често е включена в застрахователните пакети по ДЗО.
Възможно ли е да бъде съставена лична застрахователна програма при допълнителното здравно осигуряване?Отговор: Най-често по допълнителното здравно осигуряване се застраховат фирми, като се включва личния състав по списък. В този ред на мисли, по ДЗО индивидуални застрахователни програми не се правят. Обект на индивидуалните изисквания са застраховки от по-висок клас, като международната здравна застраховка. Там обаче годишната премия е в пъти по-висока, също и покритията и лимитите.
В какви срокове се изплаща обезщетението по сключен договор (полица) за доброволно здравно осигуряване?Отговор: Срокът за изплащане на обезщетение по претенция е 15 работни дни от предоставяне на всички документи и банкова сметка на клиента. Имайте предвид, че над 75% от прегледите и манипулации минават безкасово в повечето медицински заведения у нас и не се налага чакане за възстановяване на разходи.
Има ли ограничение във възрастта за сключване на допълнително здравно осигуряване?Отговор: Всяка застрахователна компания има своите ограничения или завишения за медицинските застраховки. Затова не може да се отговори еднозначно. Най-често има завишение на премията при навършване на 65 годишна възраст.
Покрива ли хронични или предходни заболявания доброволното здравно осигуряване?Отговор: Когато групата на застраховани служители е голяма, много често се покриват и предходни или хронични заболявания до определен лимит. Това е голямо преимущество на ДЗО пред индивидуалните здравни застраховки. Често застрахователят е склонен да поема и разходи за бременност и раждане при по-големи застрахователни договори (напр. над 30 души).
Има ли отлагателни периоди в ДЗО?Отговор: При групи над 5 души повечето застрахователни дружества нямат отлагателни периоди. Това означава, че покритието влиза в сила от момента на начало на полицата и плащане на премията от клиента. Иначе, индивидуалните здравни застраховки имат стандартно 2 месеца отлагателен период.

 

  Запитване за здравна застраховка

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):