Съдържание

  Домашно имущество

  Застраховката на домашно имущество е предназначена да осигури защита на имуществото ти, независимо дали е собствено, под наем или закупено с ипотечен кредит. Тя предлага покритие за различни видове имущество в дома, включително сградата, мебелите, електроуреди, средства за развлечение, ценности, бижута и лични вещи, както и отговорността на собствениците към трети лица. Целта на застраховката на домашно имущество е да осигури финансова защита за теб в случай на непредвидените събития, които могат да засегнат дома ти. То покрива разходите за възстановяване, ремонт и замяна на имуществото, което може да бъде повредено или унищожено в резултат на такива събития.

  Застраховка домашно имущество

  Тази застраховка осигурява покритие за рискове като пожар, кражба, повреда от ВИК авария и изтичате на вода, вандализъм, наводнения, изтичане на газ, природни бедствия и други нещастни случаи, които могат да причинят щети или загуби на домашното имущество. 

  Застраховката на домашно имущество може да бъде персонализирана според нуждите ти. Това гарантира, че застраховката на домашно имущество отговаря на индивидуалните ти нужди и рискове и ти помага като осигурява финансова защита, компенсирайки разходите за възстановяване или замяна на повредените или откраднати предмети. 

  Допълнително, застраховката на домашно имущество може да предостави покритие и за отговорност на собствениците на имота, в случай че нанесат щети на трети лица или имущество по време на пребиваване в дома им.

  застраховка домасхно имусхетство онлине
  Застраховката домашно имущество покриваПожар, Мълния, Експлозия, Имплозия, Удар от летателен апарат;
  Буря, Пороен дъжд, Градушка, Тежест при естествено натрупване на сняг и лед, Природно наводнение;
  Домашен асистанс;
  Злоумишлени действия на трети лица;
  Авария на ВиК и паропроводни инсталации, Счупване на стъкла;
  Кражба чрез взлом, Кражба чрез използване на технически средства, Грабеж;
  Земетресени и др.
  Застраховката домашно имущество не покриваЩети, настъпили преди началото на застраховката;
  Умишлени вреди на собственика;
  Корозия, изхабяване на части или фабричен дефект;
  Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми;
  Подпочвени води;
  Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм
  Безредици, граждански вълнения, стачки и др.
  Избираеми допълнителни покритияПо застраховка домашно имущество може да се направи допълнително покритие за: Обща гражданска отговорност, Злополука, Домашен любимец, Късо съединение/токов удар и Пътуване
  Ограничения за застрахованеНе могат да се застраховат сгради, за които не е съставен Акт 15
  Сгради, подлежащи на събаряне
  Сгради в строеж, основен ремонт, преустройство или реконструкция
  Фургони, сглобяеми къщи, оранжерии
  Завеждане на щетиЩетите се завеждат на call center-a или на сайта на застрахователя
  застраховане домасхно имусхтество

  Към застраховка Автокаско: тук!