Съдържание

  Застраховки на автопаркове

  Застраховки на автопаркове

  Застраховката на автопарк е специализиран вид застраховка, предназначен за покриване на рисковете, свързани със собствеността и експлоатацията на автомобилния парк на едно физическо или юридическо лице – компания/ фирма, организация, институция или предприятие. Той включва както леки, така и товарни фирмени превозни средства.

  Застраховки на автопаркове

  Застраховката предоставя защита срещу различни видове рискове и щети, като автомобилни катастрофи, повреди, кражби, пожари, вандализъм, гражданска отговорност, пътна помощ и други събития, които могат да доведат до финансови загуби за собствениците на автомобилите. Предимствата на застраховката на автопарк са свързани с икономията от мащаба, тъй като дава по-изгодни премии в сравнение с индивидуалните застраховки на автомобили. Друго преимущество е комплексното съдействие при щети.

  Освен покритието за физически щети, застраховката на автопарк обикновено включва и отговорностно покритие за щети, причинени на трети лица по време на управление на автомобилите от автопарка. Това осигурява защита в случай на претенции за обезщетение от трети страни, които са претърпели щети в резултат на дейността на автопарка.

  Към застраховка Автокаско: тук!