Съдържание

  Проверка ГО

  Проверка ГО

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):


  Бърза проверка на валидността на застраховка ГО в реално време

  • Срок на валидност
  • Начална и крайна дата на покритие
  • Застрахователна компания по ГО

  Към Калкулатор и издаване на застраховка Гражданска отговорност

  Бързата проверка за наличие на ГО осигурява спокойствие

  Гражданската отговорност (ГО) е застраховка, която покрива щетите, които шофьорът може да причини на трети лица при пътно-транспортно произшествие (ПТП). Тя е задължителна за всички автомобили в България. За да се провери дали една кола има активна застраховка, може да се използва онлайн услугата на Застрахователен надзор. Тя е напълно безплатна и достъпна на сайта му, както и през тази страница..

  За да се направи проверка, трябва да се въведе регистрационният номер на автомобила, който се искате да се провери. Системата ще покаже информация за застраховката на автомобила, включително:

  • Датата на издаване на застраховката
  • Срокът на валидност на застраховката
  • Сумата на застраховката
  Ако системата не представи никаква информация за застраховката на автомобила, това означава, че той няма активна застраховка ГО.

  Проверка дали една кола има активна застраховка ГО може да се направи и по телефона на Застрахователен надзор. За целта е достатъчно да се набере телефонен номер 02 940 33 33 и да се предостави регистрационният номер на автомобила, който е нужно да се провери. 

  проверка на го

  Кога и защо е нужно да се прави проверка по номер за наличието на застраховка ГО? 

  • Преди покупка на автомобил. Така колата ще бъде застрахована навреме и ще се осигури спокойствие, ако се причинят щети при ПТП. 
  • При наемане на автомобил. Така се гарантира собствената сигурност, че застраховката може да покрие щетите, които могат да възникнат върху трети страни при катастрофа докато се шофира наетата кола. 

  Пътят към безопасно шофиране започва с гаранцията, че автомобилът е покрит от активна застраховка Гражданска отговорност. През сайта на Insurance.bg може бързо да се направи проверка онлайн и да се получи актуална и достоверна информация за конкретен автомобил. Платформата е проектирана с фокус върху лесното и интуитивно използване. Дори за новите потребители проверката е безпроблемна. Личните данни и информацията за автомобила гарантирано се обработват при високи стандарти за сигурност и конфиденциалност.

  проверка за ГО можете да направите и на сайта на Гаранционния фонд.

  Проверка на ГО по номер

  В България гражданската отговорност (ГО) е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства. Всеки автомобил – лек или тежкотоварен, за да не е в нарушение на законоустановения ред, е необходимо да има валидна застраховка Гражданска отговорност. Проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер е важен инструмент, който предоставя информация за застраховката на превозното средство и неговия собственик. Това е особено полезно за пътни полицаи, застрахователи и хора, които имат интерес към историята на конкретно превозно средство. 

  Проверката на ГО по номер има няколко основни предимства. Първо, тя позволява бърз и лесен достъп до информацията, която може да бъде от съществено значение при различни ситуации. Например, при инцидент или пътен инцидент, полицията може бързо да провери дали превозното средство е застраховано и дали застраховката е валидна. Това може да има важни последици за установяването на отговорност и обезщетяването на засегнатите страни. Второ, чрез проверка на ГО по номер, собствениците на превозните средства могат да се уверят, че са спазили законовите изисквания за застраховка. Накрая, проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер може да помогне и на застрахователните компании да следят и управляват своите клиенти и състоянието на техните застрахователните полици. Това може да включва мониторинг на изтичащи застраховки, изследване на историята на исканията за обезщетение и оценка на рисковете.

  За проверка на гражданска отговорност по регистрационен номер, обикновено се използват онлайн услуги или портали

  Потребителите могат да въведат номера на превозното средство и да получат данни за текущата застраховка, включително срокове на валидност и обхват на покритие. За да се направи проверка дали има валидна застраховка Гражданска отговорност, може да се използва услугата на Гаранционния фонд, която е безплатна и достъпна онлайн. За целта е необходимо да се посети уебсайта на Гаранционния фонд: https://www.guaranteefund.org/, да се кликне върху „Проверка на застраховка“. След което в полето „Регистрационен номер“ се въвежда регистрационният номер на автомобила си. Ако водачът не знае регистрационния номер на превозното средство, може да го провери в свидетелството за регистрация на МПС. В резултат на сайта ще бъде представена следната информация:

  • Застрахователна компания
  • Дата на валидност

  При незнание как да се провери застраховката ГО по номер, всеки потребител може да се обърне към застрахователния си брокер.