Съдържание

  Отговорности

  Отговорности

  Застраховка Обща гражданска отговорност

  • Покритие за вреди върху имущество
  • Покритие за вреди върху лица
  • Вследствие на служебната дейност на фирмата
  Повече

  Отговорност на работодателя

  • Покритие на работници и служители
  • Отговорност при трудова злополука
  • Важи за територията на България
  Повече

  Професионални отговорности

  • За медицински персонал
  • За нотариуси и адвокати
  • За счетоводители и одитори
  Повече

  Застраховки по ЗУТ

  • За проектанти и строители
  • За консултанти
  • За строителен или технически надзор
  Повече