Съдържание

  европейска здравна карта

  ЕЗОК – регламент. След присъединяването на Република България към Европейския съюз, по силата на регламентите за социална сигурност, българските граждани имат право на неотложна медицинска помощ в рамките на ЕС. В зависимост вида диагноза се определя обхватът на неотложното медицинското обслужване. За да ползва безплатна неотложна медицинска помощ, всеки българско гражданин трябва да притежава Европейска здравна карта. Самата карта се издава на здравно-осигурени лица в местната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

  Какво представлява Европейската здравна карта

  Европейската здравна карта (ЕЗОК) е документ, който улеснява оказването на неотложна помощ в рамките на ЕС, за сметка на Националната здравноосигурителна каса. В страните-членки на ЕС лечението се извършва според местните разпоредби. Това на практика означава, че в някои държави е нужно доплащане на здравните услуги. Това е така поради липсата на единен стандарт в ЕС за здравно обслужване и лимити на процедури.

  В кои страни важи Европейската здравна карта?

  Европейската здравна карта важи за територията на всички държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. А именно: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Гърция, Ирландия, Испания, Естония, Република Кипър, Италия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Словения, Франция, Финландия, Холандия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн, Швеция и Исландия.

  Условията за издаване на ЕЗОК

  Единственото задължително условие за издаване на Европейската здравна карта е лицето да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Проверката става на сайта на НЗОК.

  Европейска здравна карта или Медицинска застраховка за чужбина?

  За пълно покритие на евентуални медицински разноски в чужбина най-удачният вариант е да имате Европейска здравна карта и Медицинска застраховка за пътуване зад граница. Така ще си гарантирате напълно безкасово обслужване на евентуални неотложни медицински разходи по време на Вашето пътуване извън България. За улеснение медицинските застраховки тип Помощ при пътуване се обслужват от т.нар. Асистираща компания. Тя поема комуникацията между пациента (застрахованото лице), здравното заведение и застрахователната компания. В 90% от случаите асистиращата компания осигурява безкасово обслужване на своите клиенти в рамките на ЕС, а и не само.

  Разликите

  европейска здравна карта

  Ако имате здравна застраховка за ЕС не е задължително да се лекувате в медицинско заведение работещо със здравната каса в съответната страна.  В повечето случаи Асистанс компанията ще поеме веднага разходите и на пациента няма да се наложи да заплаща. Застрахователната компания ще поеме разноските по престоя в болничното заведение и евентуален медицински транспорт. Ако представите Европейска здравноосигурителна карта, за да се изплатят медицинските разходи, е нужно пациентът да се лекува в здравно заведение, което работи с местната здравна каса. Европейската здравна карта поема чрез НЗОК разходи само при спешна медицинска помощ, изключения са зъболечение и остро хронично заболяване. НЗОК възстановява медицинските разходи едва след връщането в България и предоставянето на всички документи.

  Издаване на картата

  Европейска здравна карта можете да получите от клоновете на Банка ДСК в страната. За целта се попълва заявление. Заявлението се подава лично от здравноосигуреното лице. Заявлението за ЕЗОК се попълва на компютър, пишеща машина или на ръка четливо с печатни букви. Имената се изписват без съкращения на кирилица и латиница точно както са изписани в личната карта.

  Необходими документи

  Лична карта и копие със заверка „Вярно с оригинала” и подпис! В поле №3 се попълват данните по лична карта на лицето, желаещо ЕЗОК. Постоянен адрес е този, който е записан в личната карта. ЕГН/ЛНЧ на лицето се попълва в съответното поле ЕГН/ЛНЧ. В поле №4 се попълват четливо на кирилица и латиница данните по лична карта на лицето така както са изписани. В поле №7 се попълва настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, съгласно „Удостоверение за настоящ адрес”, издадено от общината на чиято територия пребивава. В поле №9 заявителят вписва датата на подаване на заявлението и се разписва. На гърба на заявлението в „Декларацията за информираност” се вписват три имена, днешна дата и подпис.

  европейска здравна карта онлине

  Ограничения за използване на Европейската здравноосигурителна карта:

  • Граждани на страни извън ЕС не могат да използват своята ЕЗОК: Европейска здравна карта за медицински услуги в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Освен ако не са бежанци, или са осигурени като членове на семейството на гражданин на Евроейския съюз
  • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария се считат за страни от ЕС за целите на правилата за координация на социалното осигуряване и ЕЗОК
  • Тази карта не важи при спасителни операции и репатриране. Ако се наложи да бъдете транспортирани до България, в случай на сериозно заболяване или при тежък инцидент, ще трябва да покриете разходите за това. Ето защо е желателно при пътуване да иматездравна застраховка
  • Картата не покрива частна медицинска помощ или разходи за планирано лечение в друга Европейска държава

  Наред с ЕЗОК: Европейска здравна карта и застраховката помощ при пътуване с осигурен асистанс, съществува и премиум здравна застраховка. Това е т.нар. Международна здравна застраховка с разширени покрития. Повече информация за този застрахователен продукт можете да видите тук.