Съдържание

  Ивета Кунова

  Ивета Кунова, председател на УС на Българска асоциация на застрахователните брокери

  – Госпожо Кунова, на последните награди „Застраховател на годината“  вие получихте „Специална награда за личен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. С какви чувства приехте вие лично, а и вашите членове тези отличия?

  – За втора поредна година членовете на БАЗБ бяха отличени за постиженията си в развитието на застрахователния сектор в България. Наградените компании и аз лично приемаме призовете като признание за резултатите, които сме постигнали, и най-вече като мотивация да продължаваме да работим за подобряване на качеството на услугите си и за създаване на благоприятна и конкурентна среда.

  През изминалата година положихме много усилия за развитието на бизнеса и на сектора като цяло. Направихме и сериозни инвестиции – както в модернизация на офисите и във въвеждането на нови технологии, така и в човешките ресурси чрез обучения на служители и мениджъри. Всичко това е за да можем още по-компетентно и адекватно да отговорим на нуждите на клиентите, на промените в пазара и на законодателството. Работим усилено и по създаването на нови и квалифицирани кадри за бранша. БАЗБ има подписано споразумение за сътрудничество със Стопанската академия в Свищов. С нейна помощ създадохме съвместна стажантска програма. Целта ни е да помагаме развитието на кадрите още в процеса на тяхното обучение, за да може след това те бързо да отговорят на установените високи стандарти на пазара. Паралелно с това, БАЗБ и нейните членове са в постоянно сътрудничество с регулаторните органи с цел развитието на пазара и услугите и издигането им на световно ниво.

  Щастливи сме, че всички тези усилия не са останали незабелязани и са дали резултат. Несъмнено високата оценка на колегите в бранша ни задължава да продължим да постигаме все по-високи цели.

  – Какво означават тези награди за брокерската общност като цяло?

  – Получаването на толкова много награди от членовете на БАЗБ е доказателство, че усилията и инвестициите, които направихме, превърнаха застрахователните брокери във все по-активни участници на пазара. Те доведоха до повишаването на репутацията и престижа на нашата професия. Това ми дава надежда и да смятам, че общността на застрахователните брокери ще продължи да се развива и утвърждава. Защото това е начинът всички да постигнем успех.

  – Как се развива пазарът на застрахователното посредничество у нас?

  – Ролята на застрахователните брокери на пазара нараства с всяка година. Към края на 2016 г. в България са регистрирани 369 застрахователни брокери. Премийният приход, реализиран чрез тях, за изминалата година възлиза на 1 071 233 461 лв. Това са почти две трети от всички застрахователни премии за годината. За сравнение, към 31 декември 2015 г. този приход е бил 0,903 млрд. лв. А през 2014 г. – 0,822 млрд. лв. Сами виждате колко осезаем е ръстът и очакваме темповете на растеж да продължат да нарастват.

  Тук трябва с гордост да отбележа, че 36% от този приход (385 679 964 лв.) е реализиран от двадесет и пет застрахователни брокери, членове на БАЗБ.

  – Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен брокерският бизнес към момента?

  – В момента най-голямото предизвикателство пред българските застрахователни брокери е внедряването на Европейската директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD), която трябва да стане част от Кодекса за застраховането до февруари 2018 г. В нея са заложени изключително високи стандарти за качество и обслужване на клиенти за застрахователните посредници. Това е голямо предизвикателство, но и цел, към която всички членове на БАЗБ се стремят и подкрепят. Застраховането е висококвалифицирана финансова услуга и въвеждането на високи изисквания към застрахователните брокери ще създаде условия за честна конкуренция, качествени услуги за потребителите и утвърждаването на позицията на застрахователния брокер като незаменим участник на пазара, а не просто посредник при сключване на застраховки.

  Някои от основните дейности на БАЗБ са свързани именно с това. Чрез непрекъснатото повишаване на качеството на услугите, обучения на персонала и социални кампании, чрез демонстрирането на добри примери и професионален опит, да се опитаме да информираме потребителите за предимствата на работата със застрахователен брокер и да повишим престижа на професията.

  С работата си през изминалата година постигнахме много за постигането на тези цели и получаването на толкова награди го доказва.

  източник: Вестник застраховател