Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат

Ивета Кунова

Ивета Кунова, председател на УС на Българска асоциация на застрахователните брокери

– Госпожо Кунова, на последните награди „Застраховател на годината“  вие получихте „Специална награда за личен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. С какви чувства приехте вие лично, а и вашите членове тези отличия?

– За втора поредна година членовете на БАЗБ бяха отличени за постиженията си в развитието на застрахователния сектор в България. Наградените компании и аз лично приемаме призовете като признание за резултатите, които сме постигнали, и най-вече като мотивация да продължаваме да работим за подобряване на качеството на услугите си и за създаване на благоприятна и конкурентна среда.

През изминалата година положихме много усилия за развитието на бизнеса и на сектора като цяло. Направихме и сериозни инвестиции – както в модернизация на офисите и във въвеждането на нови технологии, така и в човешките ресурси чрез обучения на служители и мениджъри. Всичко това е за да можем още по-компетентно и адекватно да отговорим на нуждите на клиентите, на промените в пазара и на законодателството. Работим усилено и по създаването на нови и квалифицирани кадри за бранша. БАЗБ има подписано споразумение за сътрудничество със Стопанската академия в Свищов. С нейна помощ създадохме съвместна стажантска програма. Целта ни е да помагаме развитието на кадрите още в процеса на тяхното обучение, за да може след това те бързо да отговорят на установените високи стандарти на пазара. Паралелно с това, БАЗБ и нейните членове са в постоянно сътрудничество с регулаторните органи с цел развитието на пазара и услугите и издигането им на световно ниво.

Щастливи сме, че всички тези усилия не са останали незабелязани и са дали резултат. Несъмнено високата оценка на колегите в бранша ни задължава да продължим да постигаме все по-високи цели.

– Какво означават тези награди за брокерската общност като цяло?

– Получаването на толкова много награди от членовете на БАЗБ е доказателство, че усилията и инвестициите, които направихме, превърнаха застрахователните брокери във все по-активни участници на пазара. Те доведоха до повишаването на репутацията и престижа на нашата професия. Това ми дава надежда и да смятам, че общността на застрахователните брокери ще продължи да се развива и утвърждава. Защото това е начинът всички да постигнем успех.

– Как се развива пазарът на застрахователното посредничество у нас?

– Ролята на застрахователните брокери на пазара нараства с всяка година. Към края на 2016 г. в България са регистрирани 369 застрахователни брокери. Премийният приход, реализиран чрез тях, за изминалата година възлиза на 1 071 233 461 лв. Това са почти две трети от всички застрахователни премии за годината. За сравнение, към 31 декември 2015 г. този приход е бил 0,903 млрд. лв. А през 2014 г. – 0,822 млрд. лв. Сами виждате колко осезаем е ръстът и очакваме темповете на растеж да продължат да нарастват.

Тук трябва с гордост да отбележа, че 36% от този приход (385 679 964 лв.) е реализиран от двадесет и пет застрахователни брокери, членове на БАЗБ.

– Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен брокерският бизнес към момента?

– В момента най-голямото предизвикателство пред българските застрахователни брокери е внедряването на Европейската директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD), която трябва да стане част от Кодекса за застраховането до февруари 2018 г. В нея са заложени изключително високи стандарти за качество и обслужване на клиенти за застрахователните посредници. Това е голямо предизвикателство, но и цел, към която всички членове на БАЗБ се стремят и подкрепят. Застраховането е висококвалифицирана финансова услуга и въвеждането на високи изисквания към застрахователните брокери ще създаде условия за честна конкуренция, качествени услуги за потребителите и утвърждаването на позицията на застрахователния брокер като незаменим участник на пазара, а не просто посредник при сключване на застраховки.

Някои от основните дейности на БАЗБ са свързани именно с това. Чрез непрекъснатото повишаване на качеството на услугите, обучения на персонала и социални кампании, чрез демонстрирането на добри примери и професионален опит, да се опитаме да информираме потребителите за предимствата на работата със застрахователен брокер и да повишим престижа на професията.

С работата си през изминалата година постигнахме много за постигането на тези цели и получаването на толкова награди го доказва.

източник: Вестник застраховател


  Запитване  Последни новини

  Синя зона в Пловдив
  Правила за паркиране в синя зона в Пловдив

  Паркиране в синя зона в Пловдив Синята зона в градове като Пловдив е област, в която се прилагат специални правила и ограничения за паркиране, с цел да се оптимизира използването на паркинг местата и да се регулира движе...

  Вижте повече
  Зелена зона в Бургас
  Паркиране в зелена зона в Бургас 

  Паркиране в зелена зона в Бургас В град Бургас, като и в много други градове, съществуват различни паркинг зони, включително Зелена зона. Това е част от стратегията на градските власти за оптимизация на паркинг пространс...

  Вижте повече
  Синя зона в Бургас
  Правила за паркиране в Синя зона Бургас

  Паркиране в синя зона в Бургас Синята зона в град Бургас е специална регулация, която цели да управлява паркирането в централните части на града, да подпомага трафика на автомобилите в най-посещаваните райони и на крайбр...

  Вижте повече

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):