Съдържание

  каско 100

  Каско 100 – евтина застраховка за автомобили с цена под 4 000 лева! Продуктът се предлага от Булстрад Виена Иншурънс Груп и е насочен към 25% от автопарка в страната.

  Преимущества на Каско 100

  • Клиентът сам избира пакета по застраховка в зависимост от цената на автомобила му
  • Ниска цена на застраховка Каско 100 (от 100 лв.)
  • Не се изисква оглед при подновяване на полицата
  • Покрива основни рискове по автомобила: ПТП (пътно-транспортно произшествие), природни бедствия (градушка, буря, ураган, наводнение, попадение от мълния, срутване на земни маси, натрупване от сняг и лед), пожар (в паркирано състояние и по време на движение), кражба и грабеж на МПС-то и вандализъм.

  Особености

  • Каско 100 не е пълно автокаско
  • Наличие на фиксирано самоучастие при първа щета в размер на 20, 30 или 40 лв. (според размера на Вашата застрахователна сума)
  • Каското е валидно само на територията на България
  • Клиенът не ползва безплатна пътна помощ при застрахователно събитие
  • При щета на паркинг не се дължи обезшетение, ако няма документ от компетентен орган
  • При самокатастрофиране задължително се информира застрахователя на момента за получаване на инструкции

  Не се застраховат по това каско:

  1. МПС-та със специален режим на движение
  2. Автомобили, които се ползват за превоз на взривоопасни, лесно запалими избухливи
   вещества
  3. Автомобили използвани за превоз на пари и ценности или охранителна дейност
  4. Коли, отдадени под наем, лизинг или използвани за рент-а-кар услуги
  5. Автомобили, които се изполват за обучение, участие в състезания, изпитания, тренировки
  6. Таксита
  7. Мотори и скутери

  Покритие на тази застраховка

  1. Каско 100 покрива пълна или частична загуба единствено вследствие
   на застрахователните събития, посочени по-долу:

    

   • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, удар от мълния, наводнение вследствие на проливен дъжд, увреждане от естествено натрупване на сняг и/или
    лед
   • Естествено свличане или срутване (от геоложки характер) на земни пластове
   • Пожар, възникнал по време на престой на колата и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност или на гореизброените природни бедствия,
    гръм (удар от мълния)
   • Пожар, възникнал по време на движение вследствие на техническа неизправност
   • Снежно и/или ледено натрупване вследствие на обилен снеговалеж, падане на
    ледени късове и/или снежни маси при резки метеорологични промени
   • Пътнотранспортно произшествие (ПТП), настъпило в процес на движение по
    път, отворен за обществено ползване: сблъсък на застрахованото МПС с: поне
    едно известно превозно средство; физически тела; самокатастрофиране
   • Щети, нанесени на застрахованото моторно превозно средство, докато то е било в паркирано състояние, от друго МПС или в резултат на сблъсък и/или удар от други физически
    тела – Булстрад БИГ дължи обезщетение до 20% от застрахователната
    сума в агрегат за целия период на застраховката
   • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в надраскване, пробиване, поливане на СПС с бои или други химикали, счупване на заключващи устрой-
    ства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (без допълнително оборудване),
    огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител
    емблеми и лайсни
   • Противозаконно отнемане на автомобила (кражба или грабеж на цяло МПС).

  Disclaimer

  Обзорът на Каско 100 не представлява препоръка за закупуване на продукта. Статията има единствено информативен характер към крайния потребител с цел вземане на информирано решение.