Съдържание

  Премахване на синия талон на шофьорската книжка

  син талон към шофьорска книжка

  Без син талон към книжката

  От 7 август 2023 г. в България отпадна синият талон към шофьорската книжка. Синият талон е документ, който удостоверява броя на контролните точки на шофьора. Тези точки се отнемат при нарушения на пътя и могат да доведат до отнемане на книжката. Синият хартиен талон съдържа информация от медицинския психофизически лист и е документ, който се издава на водачите на превозни средства след преминати успешно медицински изследвания. Този лист удостоверява, че водачът е физически и психически способен да управлява превозни средства. 

  Отпадането на синия талон е част от по-голяма реформа на Закона за движението по пътищата, която цели да подобри пътната безопасност в България.

  Промените предвиждат и други мерки, като въвеждането на нови глоби за нарушения на пътя. Както и създаването на национална система за наблюдение на пътната безопасност. Отпадането на синия талон е очаквано действие от много години от шофьорите в България. И е стъпка в посока дигитализация на административните процеси в страната. Синият талон бе неудобен за ползване и често бе губен или повреждан по невнимание от водачите.

  След отпадането му, съхраняването на контролните точки ще се осъществява чрез електронна система, което е по-удобно и сигурно за шофьорите. След изменение в закона Закона за електронното управление, всеки водач ще има възможността да прави справки за размера на контролните точки. Както и за това дали дължи глоби за нарушения, извършени на пътя. По всяко време и на всяко място, без да се налага да посещава местната дирекция на КАТ. 

  Отпадане на синиа талон кам схофйорската книжка

  Въпреки че синият талон като хартиен носител отпадна, контролните точки остават в сила. Те отчитат нарушенията на пътя, извършени от водача. Всеки път, когато водач бъде наказан за нарушение на пътя, той губи определен брой точки. Ако водачът натрупа загуба на определен брой точки, той може да бъде санкциониран с отнемане на книжката. Задържане на книжката, лишаване от право да управляват моторно превозно средство и други.

  Броят на точките, които се взимат от представителите на пътно-транспортните служби, се определя от вида на нарушението.И от това дали то е извършено в населено място или извън населено място. 

  Като цяло отпадането на синия талон е положителна стъпка за пътната безопасност в България. То ще улесни шофьорите, ще подобри сигурността на данните и ще помогне за намаляване на броя на нарушенията на пътя.

  За застраховка ГО вижте тук!