Съдържание

  Професионални отговорности

  Професионални отговорности

  Застраховката за Професионални отговорности

  Застраховката за Професионални отговорности представлява важен инструмент за защита на бизнесите и индивидуалните професионалисти от възможни грешки или пропуски в изпълнението на техните професионални задължения. Тя е вид застраховка, която покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица при или по повод упражняването на професионалната му дейност. Застраховката включва различни сфери като Професионални консултации, Професионални услуги, Производство, Търговия, Складови дейности, Транспорт и логистика, Строителство, Здравеопазване, Образовани и други професионални области, където рисковете от грешки или пропуски могат да се материализират.

  Обхватът на застраховката Професионална отговорност включва:

  • Имуществени вреди, включително загуба на имущество, пропуснати ползи и др.
  • Неимуществени вреди, включително болка и страдания, загуба на работоспособност и др.

  Застрахователната сума се определя в левове и е пропорционална на риска, който носи застрахованата дейност. Застраховката може да бъде сключвана за различни периоди от време, обикновено от една до три години.

  Застрахоквата е регламентирана в закон за нотариуси, адвокати, медицински персонал (лекари и медицински сестри), счетоводители и одитори.

  Към застраховка за пътуване с осигурен асистанс.