Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Професионални отговорности

Професионални отговорности

Застраховката за Професионални отговорности представлява важен инструмент за защита на бизнесите и индивидуалните професионалисти от възможни грешки или пропуски в изпълнението на техните професионални задължения. Тя е вид застраховка, която покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица при или по повод упражняването на професионалната му дейност. Застраховката включва различни сфери като Професионални консултации, Професионални услуги, Производство, Търговия, Складови дейности, Транспорт и логистика, Строителство, Здравеопазване, Образовани и други професионални области, където рисковете от грешки или пропуски могат да се материализират.

Обхватът на застраховката Професионална отговорност включва:

  • Имуществени вреди, включително загуба на имущество, пропуснати ползи и др.
  • Неимуществени вреди, включително болка и страдания, загуба на работоспособност и др.

Застрахователната сума се определя в левове и е пропорционална на риска, който носи застрахованата дейност. Застраховката може да бъде сключвана за различни периоди от време, обикновено от една до три години.

Застрахоквата е регламентирана в закон за нотариуси, адвокати, медицински персонал (лекари и медицински сестри), счетоводители и одитори.

Към застраховка за пътуване с осигурен асистанс.

Последни новини

застраховка У дома и щастлив на УНИКА
Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)

Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочакв...

Вижте повече
Онлайн калкулатор за гражданска отговорност
Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност

Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката...

Вижте повече
бонус-малус
Какво представлява бонус-малус?

Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се...

Вижте повече

Powered by WebStation™

Лого на Гаранционен Фонд

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

Въведете параметри

ДКН на МПС:
Към дата (00:00 ч):