Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg

Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховка Обща гражданска отговорност покрива отговорността на посоченото в полицата юридическо лице или физическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Като под вреди се има предвид само такива възникнали пo повод осъществяване на дейността.

Какво покрива Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховката покрива следните случаи и ще обезщети застрахованата фирма за:

 • Финансови средства, които застрахованият следва да заплати като компенсация за щети (в това число телесни увреждания или загуба на живот). Покриват се само застахователни събития причинени през срока на застраховката, във връзка с описаната в застраховката ОГО икономическа дейност
 • Възникнали разходи, направени от клиента за ограничаване на вредите
 • Евентуални съдебни разноски по дела срещу застрахования, по повод на щети, покрити от застраховката. Съдебни разходи биха се покрили, ако застрахователната компания е уведомена надлежно и привлечена като участник в делото, както е предвидено в закона

Ползи за фирмите

 • Споделя се отговорността за извършваната дейност със застраховател и респективно с презастраховател
 • Наличието на тази застраховка повишава имиджа на компанията при търгове и обществени поръчки
 • Такива полици ОГО се изискват по стандарт в някои бизнеси (напр. търговски центрове, офис сгради клас А, регламентирани международни бизнеси и т.н.)

По тези застраховки съвсем нормална процедура е включването на самоучастие по полицата. Така премията (цената) на полицата се понижава и застрахованият участва финансово с 5-20% от евентуална щета.

Ключов момент при застраховка ОГО е правилното и надлежно попълване на въпорсника-предложение от страна на застрахования. Тук е важна професионалната работа на застрахователния брокер или агент. Често застрахователните компании са склонни на преференциални условия и са изключително гъвкави към клиентите, ако те имат и други застраховки и нямат щети.

Сходни и допълващи застраховки

 • Професионална отговорност
 • Отговорност на продукта
 • Отговорност на ръководен персонал
 • Отговорност на работодателя
 • Отговорност на наемателя

Повече информация можете да намерите в нашия сайт в раздел Продукти.


  Запитване  Последни новини

  Синя зона в Пловдив
  Правила за паркиране в синя зона в Пловдив

  Паркиране в синя зона в Пловдив Синята зона в градове като Пловдив е област, в която се прилагат специални правила и ограничения за паркиране, с цел да се оптимизира използването на паркинг местата и да се регулира движе...

  Вижте повече
  Зелена зона в Бургас
  Паркиране в зелена зона в Бургас 

  Паркиране в зелена зона в Бургас В град Бургас, като и в много други градове, съществуват различни паркинг зони, включително Зелена зона. Това е част от стратегията на градските власти за оптимизация на паркинг пространс...

  Вижте повече
  Синя зона в Бургас
  Правила за паркиране в Синя зона Бургас

  Паркиране в синя зона в Бургас Синята зона в град Бургас е специална регулация, която цели да управлява паркирането в централните части на града, да подпомага трафика на автомобилите в най-посещаваните райони и на крайбр...

  Вижте повече

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):