Съдържание

  Инвестиционна застраховка

  злато

  Инвестиционна застраховка – какво представлява застраховката Живот, свързана с инвестиционен фон

  Инвестиционна застраховка: за кого е подходяща

  Инвестиционните застраховки за подходящи за хора склонни да поемат умерен инвестиционен риск. Това са хора, които добре знаят, че парите в банката губят своята реална стойност всеки ден. И че парите там не работят за собственика си, а само за банката, която оперира с тях.

  Рискове при застраховките свързани с инвестиционен фонд

  Инвестиционните застраховки Живот крият и известни рискове за инвеститорите.

  Модерни инвестиционни продукти, предлагани от застрахователите

  В стремежа си да се конкурират по-успешно помежду си, а и директно с инвестиционните компании, застрахователните дружества започнаха да предлагат различни смесени продукти. Тези инвестиционни застраховки от нов тип стъпват на платформата на застраховката, предлагайки съвсем базова застрахователна защита, която пък дава възможност за данъчни преференции. Върху нея те развиват продукта и го насочват почти изцяло в сферата на инвестиционните услуги. Тук става дума за различни продукти с лимитиран характер за закупуване на индекснисертификати, държавни ценни книжа (ДКЦ), акции и облигации в търсене на умерена доходност.

  Disclaimer

  *Материалът има информативен характер и не представлява съвет или консултация към инвестиране на средства във финансови инструменти. Insurance.bg използва публични източници на информация и не носи отговорност за евентуални финансови загуби на инвеститорите.