Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Отговорност на работодателя

Застраховка Отговорност на работодателя

Застраховката Отговорност на работодателя е ключов аспект в управлението на трудовите отношения в една организация. Тази застраховка е общо задължение на работодателя да обезщети работника или служителя за вреди, причинени му при или по повод изпълнението на трудовите му задължения.

Тази отговорност има две основни направления:

  • Едностранно задължение на работодателя, което произтича от трудовото правоотношение между страните.
  • Съдебна отговорност, която може да бъде налице в случай на виновно поведение на работодателя.

Обхватът на полицата отговорност на работодателя включва:

  • Имуществени вреди, включително загуба на заработени суми, обезщетения за болнични, обезщетения за трудова злополука или професионална болест и др.
  • Неимуществени вреди, включително болка и страдания, загуба на работоспособност и др.
  • Отговорността на работодателя е ограничена до определени граници, които са определени от закона.

Към застраховка Отговорности по ЗУТ, свързани със строителство и проектиране.

Последни новини

застраховка У дома и щастлив на УНИКА
Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)

Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочакв...

Вижте повече
Онлайн калкулатор за гражданска отговорност
Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност

Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката...

Вижте повече
бонус-малус
Какво представлява бонус-малус?

Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се...

Вижте повече

Powered by WebStation™

Лого на Гаранционен Фонд

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

Въведете параметри

ДКН на МПС:
Към дата (00:00 ч):