Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Застраховки по ЗУТ

Професионални застраховки по ЗУТ

Застраховките, предвидени от Закона за устройство на територията (ЗУТ), са съществен елемент за устойчивото развитие и защита на обществените интереси. Те са задължителни за всички лица, които извършват дейности, свързани с проектиране, строителство, надзор и технически контрол на строежи. Целта им е да гарантират, че строителните проекти се изпълняват в съответствие със законовите изисквания и стандарти, предоставяйки защита както на инвеститорите, така и на обществото от възможни рискове и щети, произтичащи от строителната дейност.

Основните застраховки по ЗУТ са:

  • Застраховка професионална отговорност за проектантите, строителите, надзорните органи и техническите контроли. Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на трети лица при или по повод упражняването на тяхната професионална дейност.
  • Застраховка гражданска отговорност за собствениците на строежи. Тази застраховка покрива отговорността на собствениците за вреди, причинени на трети лица при или по повод строителството на обекта.
  • Застраховка строително-монтажни работи (СМР). Тази застраховка покрива риска от повреди на строителните обекти, причинени по време на строително-монтажните работи.

Към застраховка Обща гражданска отговорност

Последни новини

застраховка У дома и щастлив на УНИКА
Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)

Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочакв...

Вижте повече
Онлайн калкулатор за гражданска отговорност
Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност

Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката...

Вижте повече
бонус-малус
Какво представлява бонус-малус?

Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се...

Вижте повече

Powered by WebStation™

Лого на Гаранционен Фонд

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

Въведете параметри

ДКН на МПС:
Към дата (00:00 ч):