Съдържание

  Спестовна застраховка живот

  спестовна застраховка живот

  Спестовна застраховка живот? Коя полица и в коя застрахователна компания трябва да изберем – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?

  Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на българския застрахователен пазар. По същество тя представлява комбинация между застрахователно покритие върху живота на клиента и спестовна програма с очаквана доходност. Към това повечето реномирани компании, които предлагат този продукт у нас (Уника, Булстрад, ДЗИ, Алианц и др.) дават възможност да се добавят допълнителни клаузи. Сред основните такива са: злополука, временна нетрудоспособност, сума за оперативно лечение. Както и помощ при болничен престой, тежки заболявания, ПТП и др. Спестовните продукти на застрахователите се развиха много в последните години за да отговорят на търсенето на клиентите и промяната на икономическото благосъстояние в България.

  С падането на лихвите по депозитите и основния лихвен процент се отвори възможност за навлизане на редица инвестиционни спестовни застраховки живот.

  Там отново на базата на застрахователното покритие клиентът има опцията да търси по-рискови инвестиции с цел по-висока доходност. Вижте подобни инвестиционни продукти в нашия сайт!

  Дружества предлагащи спестовни застраховки

  Алианц, Булстрад, ДЗИ  или Уника

  Основните играчи на пазара на спестовни застраховки в България са животозастрахователните дружества на Уника, Булстрад, Алианц и ДЗИ. Те са следвани от някои местни компании. Все пак международните компании представени у нас все още са с по-добър S&P рейтинг, финансова ликвидност и управление на портфейла. Важно е също да се отбележи, че внесените суми по спестовните застраховки живот се гарантират от държавата, по аналогичен начин, както и спестовните влогове в банките.

   

   

  Вместо банков депозит?

  Нека видим следната хипотеза. Един клиент сключва спестовна полица живот и започва да внася по 1 000 лева годишно за срок от 20 години. Тъй като е избрал дългосрочна застраховка живот, вместо банков депозит. И да речем през третата година настъпи фатално събитие. Или трайна неработоспособност над 90%/ В такъв случай застрахователната компания ще изплати гарантираната в полицата застрахователна сума в размер на приблизително 19 000 лева както и натрупалата се допълнителна доходност до момента на събитието. Това става при платени от клиента около само 3 500 лева.

  Това на практика е над 5 пъти от внесената сума

  Данъчни облекчения

  Съгласно чл.19, ал.(1) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за спестовни застраховки живот. Това важи в общ размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи. Както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии по договори за застраховки живот в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

   

  спестовна застраховка живот уника