Съдържание

  Застраховка домашно имущество

  застраховка домашно имущество

  Застраховка домашно имущество – разумният начин да защитите дома си! С развитието на българския застрахователен пазар все по-популярна става застраховката на имуществото. След поредицата от природни бедствия, които се стоварихапрез изминалите година, все повече българи започват да се интересуват от застраховка на дома си.

  Всяка година нараства проникването на този тип полици в страната. Сред причините са осъзнатостта за нуждата от запазване на собствеността като актив, сравнително ниската цена имуществените застраховки, както и широкото ипотечно кредитиране. Много българи вече сами търсят информация за този тип застраховка, защото разбират, че наред с други мерки като СОТ, видеонаблюдение, това е един от начините да предпазят жилището си.

  Често цената на подобна застраховка е дори наполовина, колкото е задължителната полица гражданска отговорност на автомобила. А наличието й дава допълнителна отстъпка при сключване на автокаско в същата компания. Така застрахователните дружества се стремят да диверсифицират и балансират портфейлите си.

  Застраховка имущество в полза на банка

  Много голяма част от имотите в големите градове, особено ново строителство са закупени с кредит от банката. А тя автоматино задължава клиентите си да застраховат дома си до сумата на главницата по кредита. Така кредитирането в жилищния сектор се явява важен двигател на този тип застраховки.

  Какво покрива Застраховка домашно имущество

  Какво покрива застраховката?

  Стандартно тези застраховки покриват щети възникнали по имота от следните рискове:

  • пожар, наводнение, земетресение
  • ВиК авария и проблеми с парната инсталация
  • природни бедствия и опасности (буря, градушка, пороен дъжд, натиск от сняг, попадение от мълния, паднали дървета и клони, и др.)
  • вандализът и злоумишлени действия върху уязвимите части на имота – стъкла, врати, брави, огради, ролетни щори
  • кражба и грабеж
  • отговорност за причинени щети на съседи (напр. от ВиК авария, пожар или друго събитие, което е увредило имущество в съседен имот)
  • токов удар и късо съединение

  Няколко дружества предлагат и разширени покрития, който включват: застраховка на домашен любимец, застраховка на соларни панели, термопомпи и други подобрения по имота.

  В случай на щета по застраховка домашно имущество

  При застрахователно събитие клиентите могат да избират как да заведат щетата си. Най-лесният начин е на call центровете на застрахователните компании, на сайтовете на компаниите или на място в офис на застрахователя (т.нар. Ликвидационен център). Ние съветваме клиентите, при щета, да съгласуват по телефона обстоятелствата със застрахователната компания или обслужващия ги брокер или агент.