Съдържание

  Доходност ДЗИ 2017

  доходност дзи

  ДЗИ годишна доходност по спестовни застраховки за 2017 г.

  Доходност ДЗИ 2017: ДЗИ-Животозастраховане ЕАД разпредели доходност по всички действащи застраховки към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

  Доходност ДЗИ 2017

   1.Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%: „ДЗИ Селект“, „ДЗИ Спринт“:
  2017 годинаЛеваЕвро
  Годишен лихвен процент2.30%2.30%
  1. Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%:  „ДЗИ Премиум“:
  2017 годинаЛеваЕвро
  Годишен лихвен процент1.90%1.90%
  1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ ДИАМАНТ“ с техническа лихва 3.0%:
  2017 годинаЛеваЕвро
  Годишен лихвен процент3.00%3.00%
  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:
  2017 годинаЛеваЕвро
  Годишен лихвен процент2.50%2.50%
  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:
  2017 годинаЛеваЕвро
  Годишен лихвен процент1.90%1.90%
  1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:
  2017 годинаЕвро
  Годишен лихвен процент3.00%
  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):
  2017 годинаЛеваЕвроЩатски долари
  Годишен лихвен процент4.00%4.00%4.00%
  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г. (с техническа лихва 3%):
  2017 годинаЛеваЕвроЩатски долари
  Годишен лихвен процент3.00%3.00%3.00%
  1. Застраховки „Живот“, свързани с вътрешни инвестиционни фондовев продажба преди 1 януари 2009 г.:
  2017 годинаФонд ДЦК (лева)Фонд в ЕвроФонд в Щатски долари
  Годишен лихвен процент4.00%4.00%4.00%
  Повече за Евробонд ДЗИ тук!